Krętość (ośrodka porowatego co to jest
Co to jest KRĘTOŚĆ (OŚRODKA POROWATEGO) LK. Wyjaśnienie Lk Względne wydłużenie dróg przepływu.

Czy przydatne?

Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk

Definicja KRĘTOŚĆ (OŚRODKA POROWATEGO) LK: Krętość (ośrodka porowatego) Lk
Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy continuum ośrodka porowatego, gdzie ruch płynu opisuje różniczkowe prawo filtracji Darcy'ego. Krętość wyraża się jako kwadrat relacji drogi rzeczywistej w przestrzeni porowej Lrz do drogi teoretycznej Lt po linii prądu: Lk = (Lrz/Lt)2 Wymiar: [1]. [TM].

Słownik Księgi Wodne:
Znaczenie służą do rejestru/wpisu → pozwoleń wodnoprawnych, firm wodnych i ich związków. K.w. złożona jest z dwóch części i zbioru dokumentów. Część pierwsza obejmuje pozwolenia wodnoprawne, część druga -firmy krętość (ośrodka porowatego) lk co to jest.
Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach krętość (ośrodka porowatego) lk definicja.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK krętość (ośrodka porowatego) lk co znaczy.
Słownik Kras Kopalny; Paleokras:
Znaczenie paleokras Stare, pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych krętość (ośrodka porowatego) lk słownik.
Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM krętość (ośrodka porowatego) lk znaczenie.

Czym jest Krętość (ośrodka porowatego znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: