Kryteria oceny jakości wody co to jest
Co to jest Kryteria oceny jakości wody. Wyjaśnienie Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria oceny jakości wody

Definicja KRYTERIA OCENY JAKOŚCI WODY: Kryteria oceny jakości wody
Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody) ocenia się przydatność wody do różnych celów. → Jakość wody, →Kryteria jakości (wód podziemnych).[AM].

Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady kryteria oceny jakości wody.
Słownik Klasyfikacje Hydrogeochemiczne:
Znaczenie hydrogeochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne wód podziemnych uwzględniające chemizm wód, najczęściej stężenia → jonów głównych (regulacja Szczukariewa-Prikłońskiego) albo także wzajemne kryteria oceny jakości wody.
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg kryteria oceny jakości wody.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki kryteria oceny jakości wody.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników kryteria oceny jakości wody.

Czym jest Kryteria oceny jakości wody znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: