Kryteria oceny jakości wody co to jest
Co to jest Kryteria oceny jakości wody. Wyjaśnienie Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria oceny jakości wody

Definicja KRYTERIA OCENY JAKOŚCI WODY: Kryteria oceny jakości wody
Ekipa ustalonych cech, właściwości i stężeń (parametrów) z podanymi normatywnymi wartościami, charakteryzującymi jakość wody. Na podstawie wartości k.o.j.w. (→ normatywy jakości wody) ocenia się przydatność wody do różnych celów. → Jakość wody, →Kryteria jakości (wód podziemnych).[AM].

Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK kryteria oceny jakości wody.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kryteria oceny jakości wody.
Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady kryteria oceny jakości wody.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników kryteria oceny jakości wody.
Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach kryteria oceny jakości wody.

Czym jest Kryteria oceny jakości wody znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: