Krzemionka SiO2 co to jest
Co to jest Krzemionka SiO2. Wyjaśnienie Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Sio2 Krzemionka

Definicja KRZEMIONKA SIO2: Krzemionka SiO2
Najpowszechniejsza postać występowania krzemu w wodach podziemnych. Jako SiO2 są wyrażane wszystkie specjacje rozpuszczone- go krzemu. Z racji na powszechność występowania różnego typu form uwodnionych k. jest zapisywana jako SiO2 ∙ nH2O. Źródłem k. w wodach podziemnych są najczęściej wietrzejące krzemiany i glinokrzemiany. Formy migracji k. są słabo rozpoznane, regularnie występują formy kompleksowe, na przykład z substancją organiczną. Stężenia w wodach kwaśnych i obojętnych sięgają kilku-kilkunastu mg SiO2/dm3, w wodach zasadowych mogą być zdecydowanie wyższe. → Krzem.[AM].

Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM krzemionka sio2.
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na krzemionka sio2.
Słownik Kurzawka Właściwa:
Znaczenie Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny gruntów luźnych i spoistych, charakteryzującej się właściwościami tiksotropowymi.[MR krzemionka sio2.
Słownik Klasyfikacja Hydrogeologiczna Złóż:
Znaczenie hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w krzemionka sio2.
Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut krzemionka sio2.

Czym jest Krzemionka SiO2 znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: