Krzywa depresji; profil co to jest
Co to jest Krzywa depresji; profil depresji. Wyjaśnienie depresji Wykres zależności zmian depresji.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa depresji; profil depresji

Definicja KRZYWA DEPRESJI; PROFIL DEPRESJI: Krzywa depresji; profil depresji
Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok zwierciadła wody na filtrze Δss, będący → efektem przyściennym.[TM] Rys. 42. Krzywa depresji w otoczeniu studni 12B wg pomiarów w piezometrach nr 3,7 i 9 o godz. 12oo 25.04.95 r. w układzie prostokątnym (a) i półlogarytmicznym (b) rs – promień studni [m], R – ekstrapolowany z wykresu (b) promień leja depresji [m], Δs sub>s – ekstrapolowany z wykresu (b) w strefie przyfiltrowej spadek zwierciadła spowodowany → efektem przyściennym, ssub>s – depresja rzeczywista w studni.

Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Koloidy, Zole:
Znaczenie Układy dyspersyjne, na ogół dwufazowe, o ogromnej powierzchni etapy rozproszonej, najczęściej o wymiarach cząstek 10 -7 10 -5 cm. W wodach podziemnych w formie k. (hydrozoli) występują związki krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Korżyńskiego Efekt:
Znaczenie Ultrafiltracja, mechanizmy membranowe, filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Kolmatacja:
Znaczenie Mechanizm mechanicznego osadzania zawiesin i drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej. Zachodzi w czasie pompowania albo przy krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora krzywa depresji; profil depresji.

Czym jest Krzywa depresji; profil znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: