Krzywa depresji; profil co to jest
Co to jest Krzywa depresji; profil depresji. Wyjaśnienie depresji Wykres zależności zmian depresji.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa depresji; profil depresji

Definicja KRZYWA DEPRESJI; PROFIL DEPRESJI: Krzywa depresji; profil depresji
Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok zwierciadła wody na filtrze Δss, będący → efektem przyściennym.[TM] Rys. 42. Krzywa depresji w otoczeniu studni 12B wg pomiarów w piezometrach nr 3,7 i 9 o godz. 12oo 25.04.95 r. w układzie prostokątnym (a) i półlogarytmicznym (b) rs – promień studni [m], R – ekstrapolowany z wykresu (b) promień leja depresji [m], Δs sub>s – ekstrapolowany z wykresu (b) w strefie przyfiltrowej spadek zwierciadła spowodowany → efektem przyściennym, ssub>s – depresja rzeczywista w studni.

Słownik Krzywa Przejścia; Krzywa Przebicia:
Znaczenie krzywa przebicia Krzywa przedstawiająca zmianę w momencie stężenia → znacznika albo zanieczyszczenia w określonym punkcie (przekroju) warstwy wodonośnej (→ ośrodka hydrogeologicznego) w badaniach krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Kwasowość (Wody):
Znaczenie Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno krzywa depresji; profil depresji.
Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy krzywa depresji; profil depresji.

Czym jest Krzywa depresji; profil znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: