Krzywa depresji; profil co to jest
Co to jest Krzywa depresji; profil depresji. Wyjaśnienie depresji Wykres zależności zmian depresji.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa depresji; profil depresji

Krzywa depresji; profil depresji
Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok zwierciadła wody na filtrze Δss, będący → efektem przyściennym.[TM] Rys. 42. Krzywa depresji w otoczeniu studni 12B wg pomiarów w piezometrach nr 3,7 i 9 o godz. 12oo 25.04.95 r. w układzie prostokątnym (a) i półlogarytmicznym (b) rs – promień studni [m], R – ekstrapolowany z wykresu (b) promień leja depresji [m], Δs sub>s – ekstrapolowany z wykresu (b) w strefie przyfiltrowej spadek zwierciadła spowodowany → efektem przyściennym, ssub>s – depresja rzeczywista w studni.

Czym jest Krzywa depresji; profil znaczenie w Słownik definicje K