Krzywa konsumpcyjna; krzywa co to jest
Co to jest Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu. Wyjaśnienie przepływu Wykres obrazujący zależność.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu

Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu
Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność pomiędzy stanem wody a przepływem (wg Dynowska, Tlałka, 1982) Ryc. 45. Krzywa konsumcyjna, krzywa przepływu.

Czym jest Krzywa konsumpcyjna; krzywa znaczenie w Słownik definicje K