Krzywa nomograficzna co to jest
Co to jest KRZYWA NOMOGRAFICZNA. Wyjaśnienie dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie.

Czy przydatne?

Co to jest Nomograficzna Krzywa

Definicja KRZYWA NOMOGRAFICZNA: Krzywa nomograficzna
Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe charakterystyczne studni wspólnie z wykresami zależności depresji od czasu w odpowiednich układach współrzędnych. Po zgraniu obu rodzin krzywych, na przykład: lgW(u) = f(lg(1/u)) i lgs = f(lgt), z zachowaniem równoległości układów współrzędnych (krzywa nomograficzna na przezroczystej kalce) odczytujemy współrzędne punktu arbitralnego (nie musi leżeć na krzywej) w obu układach współrzędnych. Współrzędne te pozwalają wyznaczyć parametry na drodze elementarnych obliczeń.[TM].

Słownik Korzystanie Z Wód Zwykłe:
Znaczenie zwyczajne Korzystanie z wód wynikające z prawa własności gruntu nazywane jest zwykłym. K.zw.z. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego i obejmuje pobór wody i krzywa nomograficzna co to jest.
Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD krzywa nomograficzna definicja.
Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR krzywa nomograficzna co znaczy.
Słownik Koagulacja:
Znaczenie mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są jednoimienne ładunki elektryczne na cząsteczkach;2) pomniejszenie stopnia dyspersji krzywa nomograficzna słownik.
Słownik Korozja Filtru:
Znaczenie Mechanizm stopniowego niszczenia filtru (jego części metalowych) poprzez zespół reakcji chemicznych, elektrochemicznych i biochemicznych pomiędzy metalami a ich otoczeniem. Najlepiej poznaną metodą k krzywa nomograficzna znaczenie.

Czym jest Krzywa nomograficzna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: