Krzywa stanów wód co to jest
Co to jest Krzywa stanów wód podziemnych. Wyjaśnienie Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa stanów wód podziemnych

Definicja KRZYWA STANÓW WÓD PODZIEMNYCH: Krzywa stanów wód podziemnych
Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach, piezometrach albo na podstawie notowań ciągłych → limnigrafu (ryc. 48). → Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych, → Wahania zwierciadła wód podziemnych. [AK] Ryc. 48. Krzywe stanów wód podziemnych (wg Holting, 1996) Stany średnie roczne: a – naturalne (bez wpływów), b – wody naporowe, c – pozostające pod mocnym wpływem wód powierzchniowych, d – pod wpływem eksploatacji wód podziemnych.

Słownik Klasy Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu krzywa stanów wód podziemnych.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują krzywa stanów wód podziemnych.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK krzywa stanów wód podziemnych.
Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy krzywa stanów wód podziemnych.
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → krzywa stanów wód podziemnych.

Czym jest Krzywa stanów wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: