Krzywa stężenia krzywa co to jest
Co to jest Krzywa stężenia, krzywa koncentracji. Wyjaśnienie koncentracji Wykres zmian stężenia.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa stężenia, krzywa koncentracji

Definicja KRZYWA STĘŻENIA, KRZYWA KONCENTRACJI: Krzywa stężenia, krzywa koncentracji
Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM].

Słownik Krzywa Wzniosu:
Znaczenie Graficzny obraz powrotu do stanu pierwotnego zwierciadła wody po zakończonej eksploatacji studni albo ujęcia. K.w. po pompowaniu badawczym jest obserwowana aż do osiągnięcia stanów naturalnych przed krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kras:
Znaczenie rozpuszczania skał w miarę łatwo rozpuszczalnych poprzez wody powierzchniowe i podziemne wspólnie z procesami towarzyszącymi, składające się na → krasowienie, a również produkowana poprzez nie krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kartografia Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Dział hydrogeologii zajmujący się sposobami i zasadami wykonywania i zastosowania → zdjęcia hydrogeologicznego map hydrogeologicznych. → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300 krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora krzywa stężenia, krzywa koncentracji.

Czym jest Krzywa stężenia, krzywa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: