Krzywa stężenia krzywa co to jest
Co to jest Krzywa stężenia, krzywa koncentracji. Wyjaśnienie koncentracji Wykres zmian stężenia.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa stężenia, krzywa koncentracji

Definicja KRZYWA STĘŻENIA, KRZYWA KONCENTRACJI: Krzywa stężenia, krzywa koncentracji
Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM].

Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kartografia Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Dział hydrogeologii zajmujący się sposobami i zasadami wykonywania i zastosowania → zdjęcia hydrogeologicznego map hydrogeologicznych. → Mapa hydrogeologiczna. Por. PN-77/G-01300 krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kurzawka Właściwa:
Znaczenie Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny gruntów luźnych i spoistych, charakteryzującej się właściwościami tiksotropowymi.[MR krzywa stężenia, krzywa koncentracji.
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na krzywa stężenia, krzywa koncentracji.

Czym jest Krzywa stężenia, krzywa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: