Krzywa uziarnienia sumacyjna co to jest
Co to jest Krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu. Wyjaśnienie k.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu

Definicja KRZYWA UZIARNIENIA SUMACYJNA; K. GRANULOMETRYCZNA, K. PRZESIEWU: Krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu
Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej średnicy wspólnie z drobniejszymi. Wykres wykonuje się w układzie półlogarytmicznym. Z k.u.s. odczytuje się → średnicę miarodajną ziarna i →współczynnik nierównomierności uziarnienia. Z jej kształtu można wnioskować o genezie badanych utworów (ryc. 49).[TB i DM] Ryc. 49. Krzywa uziarnienia sumacyjna 1 – glina piaszczysta, 2 – piasek pylasty.

Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu.
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu.
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu.
Słownik Kationy Wymienne:
Znaczenie Wszystkie kationy mogące podlegać sorpcji i zasorbowane poprzez kompleks sorpcyjny skał, gruntów, gleb, zdolne w ustalonych warunkach do zamiany z kationami znajdującymi się w wodzie. Każdy kation krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu.
Słownik Koagulacja:
Znaczenie mechanizm łączenia się cząstek koloidalnych w większe skupiska. Jednym z czynników uniemożliwiających koagulację są jednoimienne ładunki elektryczne na cząsteczkach;2) pomniejszenie stopnia dyspersji krzywa uziarnienia sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu.

Czym jest Krzywa uziarnienia sumacyjna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: