Krzywa wydatku; krzywa co to jest
Co to jest Krzywa wydatku; krzywa pompowania. Wyjaśnienie pompowania Wykres zależności wydatku.

Czy przydatne?

Co to jest Krzywa wydatku; krzywa pompowania

Definicja KRZYWA WYDATKU; KRZYWA POMPOWANIA: Krzywa wydatku; krzywa pompowania
Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza się wykres przebiegu zmian wydatku i zmian depresji w momencie.[TM].

Słownik Krętość (Ośrodka Porowatego) Lk:
Znaczenie porowatego) Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy krzywa wydatku; krzywa pompowania.
Słownik Kondensacja Pary Wodnej:
Znaczenie wodnej Wydzielanie nadmiaru pary wodnej po przekroczeniu stanu nasycenia powietrza (w określonej temperaturze) poprzez skroplenie. Powstają wówczas mgły, chmury, deszcz, śnieg i tak zwany opady krzywa wydatku; krzywa pompowania.
Słownik Korzystanie Z Wód Powszechne:
Znaczenie powszechne Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych. Obowiązującą zasadą jest, iż korzystanie z wody powinno krzywa wydatku; krzywa pompowania.
Słownik Krzywa Depresji; Profil Depresji:
Znaczenie profil depresji Wykres zależności zmian depresji od odległości od pompowanej studni (ryc. 42). Wykres w układzie półlogarytmicznym: s = f(lg r) pozwala oszacować zasięg depresji R i zeskok krzywa wydatku; krzywa pompowania.
Słownik Kaptaż Wód Krasowych:
Znaczenie Kaptaż wód krasowych Mechanizm powstawania sieci przepływu w kanałach krasowych, do których ten przepływ ogranicza się w dojrzałym stadium ewolucji mechanizmu wód krasowych.[AR krzywa wydatku; krzywa pompowania.

Czym jest Krzywa wydatku; krzywa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: