Książka eksploatacyjna co to jest
Co to jest Książka eksploatacyjna studni. Wyjaśnienie studni Dokument obrazujący przebieg.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Eksploatacyjna Książka

Definicja KSIĄŻKA EKSPLOATACYJNA STUDNI: Podręcznik eksploatacyjna studni
Dokument obrazujący przebieg eksploatacji studni. Por. PN77/G-01300. [AK].

Słownik Krzem Si:
Znaczenie Pierwiastek biofilny, jeden z najpospolitszych pierwiastków skorupy ziemskiej, występujący podrzędnie w wodach podziemnych, najczęściej w formie rozpuszczonej → krzemionki. W analityce wód właśnie książka eksploatacyjna studni.
Słownik Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH:
Znaczenie Dokumentacji Hydrogeologicznych KDH Organ międzyresortowy powołany w 1953 r. przy ówczesnym Prezesie Centralnego Urzędu Geologii, aktualnie działa przy Kluczowym Geologu Państwie jako organ książka eksploatacyjna studni.
Słownik Kataster Wodny:
Znaczenie Mechanizm informacyjny gospodarki wodnej wykorzystywany do gromadzenia i aktualizacji danych w dziedzinie: sieci hydrograficznej, zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, użytkowników książka eksploatacyjna studni.
Słownik Klasy Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kategorie wód podziemnych wydzielane na podstawie składu chemicznego, cech fizycznych i bakteriologicznych wody, wykorzystywane do oceny stopnia przydatności wód przy ich wykorzystywaniu książka eksploatacyjna studni.
Słownik Klarowanie (Wód):
Znaczenie Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez osadzanie ich w klarownikach (osadnikach, odstojnikach). → Uzdatnianie wód książka eksploatacyjna studni.

Czym jest Książka eksploatacyjna studni znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: