kurzawka co to jest
Co to jest kurzawka. Wyjaśnienie spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i.

Czy przydatne?

Co to jest Kurzawka

Definicja KURZAWKA: kurzawka
Grunty luźne i/albo spoiste, które w odpowiednich warunkach (przy sporym nawodnieniu i sporych spadkach hydraulicznych) zachowują się w całej swojej masie jak ciecze. Wypływy k. w wyrobiskach górniczych //albo wykopach stanowią bardzo poważne utrudnienie w prowadzeniu robót i wymagają stosowania szczególnych technologii i zabezpieczeń. Rozróżnia się → kurzawki pozorne i → kurzawki właściwe.[MR].

Słownik Krok Iteracyjny:
Znaczenie Krok iteracyjny Postępowanie mające na celu osiągnięcie następnego przybliżenia rozwiązania układu równań. → Sposoby iteracyjne.[MR kurzawka.
Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD kurzawka.
Słownik Klasyfikacja Jakości Wód Kopalnianych:
Znaczenie wód kopalnianych K.j.w.k. uwzględnia kryteria jakości i przydatności wód kopalnianych dla celów pitnych i przemysłowych. Dzieli ona wody kopalniane na: wody pitne (słodkie) – ekipa I i wody kurzawka.
Słownik Kartowanie Hydrogeologiczne; Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne Zespół czynności terenowych, których zakres jest uwarunkowany założonym celem i przyjętą skalą mapy – niezbędnych do zgromadzenia informacji o warunkach kurzawka.
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe kurzawka.

Czym jest kurzawka znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: