Kurzawka pozorna co to jest
Co to jest Kurzawka pozorna; pseudokurzawka. Wyjaśnienie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z.

Czy przydatne?

Co to jest Pseudokurzawka Pozorna Kurzawka

Definicja KURZAWKA POZORNA; PSEUDOKURZAWKA: Kurzawka pozorna; pseudokurzawka
→ Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR].

Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Krasowatość:
Znaczenie skały wynikająca z obecności w niej pustek stworzonych na drodze → ługowania skał łatwo rozpuszczalnych: wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej. Mechanizmy krasowe mogą rozwijać się, gdy w kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Krzywa Wzorcowa:
Znaczenie Wykresy → funkcji charakterystycznej studni wykreślone na przezroczystej kalce do zastosowania jako → krzywe nomograficzne w przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Kartowanie Hydrogeologiczne; Zdjęcie Hydrogeologiczne:
Znaczenie hydrogeologiczne; zdjęcie hydrogeologiczne Zespół czynności terenowych, których zakres jest uwarunkowany założonym celem i przyjętą skalą mapy – niezbędnych do zgromadzenia informacji o warunkach kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Karta Rejestracyjna Studni:
Znaczenie studni Dokument w formie tekstowo-graficznego zestawienia danych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzany w celu jej rejestracji. Por. PN-77/G-01300.[AK kurzawka pozorna; pseudokurzawka.

Czym jest Kurzawka pozorna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: