Kurzawka pozorna co to jest
Co to jest Kurzawka pozorna; pseudokurzawka. Wyjaśnienie pseudokurzawka → Kurzawka składająca się z.

Czy przydatne?

Co to jest Pseudokurzawka Pozorna Kurzawka

Definicja KURZAWKA POZORNA; PSEUDOKURZAWKA: Kurzawka pozorna; pseudokurzawka
→ Kurzawka składająca się z gruntów luźnych, pozbawionych spójności rzeczywistej i plastyczności (tak zwany grunty dilatantne), charakteryzujących się sporym tarciem wewnętrznym.[MR].

Słownik Kompleks Jonowo-Solny Skał:
Znaczenie Kompleks jonowo-solny skał Suma rozpuszczalnych soli i jonów występujących w skale w formie stałej, roztworów wodnych i jako → adsorbaty. [JD kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Korzystanie Z Wód Szczególne:
Znaczenie szczególne K.zw.s. zachodzi w razie, gdy nie jest korzystaniem powszechnym i zwykłym, i wynika z konieczności wcześniejszego uzyskania → pozwolenia wodnoprawnego. Przykładami k.zw.s. są: przerzut kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Klasyfikacja Hydrogeologiczna Złóż:
Znaczenie hydrogeologiczna złóż Systematyczny, rozbudowany podział złóż na podstawie ich warunków hydrogeologicznych; na ogół przyjmuje się jako kryterium k.h.z. → wodonośność warstw przepuszczalnych w kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach kurzawka pozorna; pseudokurzawka.
Słownik Krzywa Wydatku; Krzywa Pompowania:
Znaczenie krzywa pompowania Wykres zależności wydatku studni Q od depresji s w studni albo w otworze obserwacyjnym, w warunkach ruchu (dopływu) ustalonego (Q = f(s)). W ruchu (dopływie) nieustalonym sporządza kurzawka pozorna; pseudokurzawka.

Czym jest Kurzawka pozorna znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: