Kurzawka właściwa co to jest
Co to jest Kurzawka właściwa. Wyjaśnienie składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych.

Czy przydatne?

Co to jest Właściwa Kurzawka

Definicja KURZAWKA WŁAŚCIWA: Kurzawka właściwa
→ Kurzawka składająca się z gruntów o kondensacyjno-koagulacyjnych wiązaniach strukturalnych, jest to z mieszaniny gruntów luźnych i spoistych, charakteryzującej się właściwościami tiksotropowymi.[MR].

Słownik Klarowanie (Wód):
Znaczenie Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez osadzanie ich w klarownikach (osadnikach, odstojnikach). → Uzdatnianie wód kurzawka właściwa.
Słownik Korozja Filtru:
Znaczenie Mechanizm stopniowego niszczenia filtru (jego części metalowych) poprzez zespół reakcji chemicznych, elektrochemicznych i biochemicznych pomiędzy metalami a ich otoczeniem. Najlepiej poznaną metodą k kurzawka właściwa.
Słownik Krasowienie:
Znaczenie mechanizmów formujących specyficzny mechanizm odwodnienia, raczej podziemnego, powodujących stworzenie → kanałów krasowych i jaskiń i charakterystycznej rzeźby powierzchniowej na obszarach kurzawka właściwa.
Słownik Krzywa Stanów Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Krzywa obrazująca ruch zwierciadła wód podziemnych (obniżenie i wznoszenie) w momencie, sporządzona na podstawie obserwacji codziennych, cotygodniowych i tak dalej w studniach kurzawka właściwa.
Słownik Książka Eksploatacyjna Studni:
Znaczenie Podręcznik eksploatacyjna studni Dokument obrazujący przebieg eksploatacji studni. Por. PN77/G-01300. [AK kurzawka właściwa.

Czym jest Kurzawka właściwa znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: