Kwasowość (wody co to jest
Co to jest Kwasowość (wody). Wyjaśnienie chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Kwasowość

Definicja KWASOWOŚĆ (WODY): Kwasowość (wody)
Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno silnych, jak i słabych) i soli słabych zasad ulegających hydrolizie.
Właściwość przeciwstawna do → zasadowości. Wyróżnia się k. ogólną wody, wywołaną obecnością w wodzie mocnych i słabych kwasów i wolnego CO3, i k. mineralną, związaną tylko z obecnością silnie zdysocjowanych kwasów mineralnych. Wyrażana w mol/dm3 albo jednostkach pochodnych.[AM].

Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM kwasowość (wody).
Słownik Krzywa Nomograficzna:
Znaczenie nomograficzna Wykres, dzięki którego można bez obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe kwasowość (wody).
Słownik Kontakt Hydrauliczny; Więź Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczny; więź hydrauliczna 1. Wzajemna łączność wód podziemnych o pełnym nasyceniu w obrębie zróżnicowanego układu warstw wodonośnych i z wodami powierzchniowymi w zbiornikach (cieki, jeziora kwasowość (wody).
Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → kwasowość (wody).
Słownik Krzywa Infiltracji:
Znaczenie Krzywa obrazująca rozmiar → infiltracji w zależności od wysokości opadów, a zwłaszcza tak zwany opadów efektywnych (skutecznych) (ryc. 43). → Współczynnik infiltracji. Ryc. 43. Krzywa infiltracji (wg kwasowość (wody).

Czym jest Kwasowość (wody znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: