Kwasowość (wody co to jest
Co to jest Kwasowość (wody). Wyjaśnienie chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Kwasowość

Definicja KWASOWOŚĆ (WODY): Kwasowość (wody)
Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno silnych, jak i słabych) i soli słabych zasad ulegających hydrolizie.
Właściwość przeciwstawna do → zasadowości. Wyróżnia się k. ogólną wody, wywołaną obecnością w wodzie mocnych i słabych kwasów i wolnego CO3, i k. mineralną, związaną tylko z obecnością silnie zdysocjowanych kwasów mineralnych. Wyrażana w mol/dm3 albo jednostkach pochodnych.[AM].

Słownik Klasyfikacja Właściwości Filtracyjnych Skał:
Znaczenie właściwości filtracyjnych skał Regulacja skał pod względem przepuszczalności wody w procesie filtracji poziomej i pionowej (→ przesiąkanie). Te właściwości skał są wyrażane przez wartości → kwasowość (wody).
Słownik Krzywa Stężenia, Krzywa Koncentracji:
Znaczenie Krzywa stężenia, krzywa koncentracji Wykres zmian stężenia soli albo innego składnika w momencie, w określonym miejscu warstwy wodonośnej.[TM kwasowość (wody).
Słownik Kanały Krasowe:
Znaczenie Połączone pustki krasowe poziome albo nachylone, nieregularnych kształtów i o zmiennych średnicach od 0,01 do kilku metrów, gdzie mogą płynąć wody podziemne. K.k. regularnie łączą jaskinie. Występują kwasowość (wody).
Słownik Krzywa Konsumpcyjna; Krzywa Przepływu:
Znaczenie krzywa przepływu Wykres obrazujący zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność kwasowość (wody).
Słownik Klasyfikacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Porządkujący podział wód podziemnych z racji na charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych kwasowość (wody).

Czym jest Kwasowość (wody znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: