Kwasowość (wody co to jest
Co to jest Kwasowość (wody). Wyjaśnienie chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Kwasowość

Definicja KWASOWOŚĆ (WODY): Kwasowość (wody)
Właściwość chemiczna wód oznaczana przy ocenie ich jakości, rozumiana jako umiejętność wody do zobojętniania mocnych zasad. K. jest spowodowana obecnością w wodzie zdysocjowanych kwasów (zarówno silnych, jak i słabych) i soli słabych zasad ulegających hydrolizie.
Właściwość przeciwstawna do → zasadowości. Wyróżnia się k. ogólną wody, wywołaną obecnością w wodzie mocnych i słabych kwasów i wolnego CO3, i k. mineralną, związaną tylko z obecnością silnie zdysocjowanych kwasów mineralnych. Wyrażana w mol/dm3 albo jednostkach pochodnych.[AM].

Słownik Klasyfikacje Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Systematyczne podziały klasyfikacyjne, najczęściej oficjalne → wód naturalnych uwzględniające chemizm wód zazwyczaj stężenia → jonów głównych. Przewarzająca część k.h. jest używana w kwasowość (wody).
Słownik Kras Kopalny; Paleokras:
Znaczenie paleokras Stare, pogrzebane formy krasowe, powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych kwasowość (wody).
Słownik Klarowanie (Wód):
Znaczenie Jeden ze sposobów uzdatniania wód usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych (ziarn piasku, iłu, koloidów) przez osadzanie ich w klarownikach (osadnikach, odstojnikach). → Uzdatnianie wód kwasowość (wody).
Słownik Kontrola Jakości Wód Podziemnych:
Znaczenie wód podziemnych Zespół czynności mających na celu ustalenie jakości wód podziemnych (→ jakość wody), także stałości tej jakości (→ monitoring wód podziemnych). Zazwyczaj k.j. wód bazuje na kwasowość (wody).
Słownik Krzywa Uziarnienia Sumacyjna; K. Granulometryczna, K. Przesiewu:
Znaczenie sumacyjna; k. granulometryczna, k. przesiewu Graficzny obraz wyników → analizy granulometrycznej, odzwierciedlający rozkład ziarnowy próbki, wyrażający jaki jest względny udział wagowy ziarn o danej kwasowość (wody).

Czym jest Kwasowość (wody znaczenie w Słownik definicje K

  • Dodano:
  • Autor: