Lej depresji co to jest
Co to jest LEJ DEPRESJI. Wyjaśnienie obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół.

Czy przydatne?

Co to jest Depresji Lej

Definicja LEJ DEPRESJI: Lej depresji
Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy pompowaniu studni w warstwie jednorodnej l.d. wykazuje symetrię walcową (linie jednakowej depresji są okręgami) i charakteryzuje się go depresją w studni i promieniem l.d. (ryc. 50). Rys. 50. Lej depresji wokół studni 12B na podstawie pomiarów w studni i w piezometrach nr 3, 7 i 9 w dniu 25.04.1995 r., godz. 12:00 R – promień leja depresji (→ krzywa depresji – ryc. 42), s – depresja w studni; 1, 2 – linie jednakowej depresji: 1 – o stałym cięciu: Δs = 5m, 2 – o zmiennym cięciu: Δs = 2,5 m i 1,5 m W ruchu ustalonym promień l.d. ma nieskończoną wartość albo odpowiada odległości do granic warstwy wodonośnej. W praktycznych obliczeniach dopływu wody do studni wykorzystuje się liczne wzory doświadczalne i sposoby graficzne określania promienia l.d. → Region (zasięg) wpływu ujęcia, → Depresja zwierciadła wody.[TM].

Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego lej depresji co to jest.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK lej depresji definicja.
Słownik Ługowanie; Wymywanie, Wypłukiwanie:
Znaczenie wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje lej depresji co znaczy.
Słownik Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych LZWP:
Znaczenie wód podziemnych LZWP Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się lej depresji słownik.
Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń lej depresji znaczenie.

Czym jest Lej depresji znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: