Linia prądu co to jest
Co to jest Linia prądu. Wyjaśnienie kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej.

Czy przydatne?

Co to jest Prądu Linia

Definicja LINIA PRĄDU: Linia prądu
Linia, której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.). W ruchu ustalonym l.p. odpowiada teoretycznej trajektorii (drodze) cząstek wody. L.p. tworzą rodzinę krzywych charakteryzujących pole prędkości i wraz z → hydroizohipsami tworzą → siatkę hydrodynamiczną oddającą strukturę pola prędkości filtracji (strukturę → strumienia wód podziemnych).[TM].

Słownik Ługowanie; Wymywanie, Wypłukiwanie:
Znaczenie wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje linia prądu.
Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną linia prądu.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w linia prądu.
Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a linia prądu.
Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD linia prądu.

Czym jest Linia prądu znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: