Linia prądu co to jest
Co to jest LINIA PRĄDU. Wyjaśnienie kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej.

Czy przydatne?

Co to jest Prądu Linia

Definicja LINIA PRĄDU: Linia prądu
Linia, której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.). W ruchu ustalonym l.p. odpowiada teoretycznej trajektorii (drodze) cząstek wody. L.p. tworzą rodzinę krzywych charakteryzujących pole prędkości i wraz z → hydroizohipsami tworzą → siatkę hydrodynamiczną oddającą strukturę pola prędkości filtracji (strukturę → strumienia wód podziemnych).[TM].

Słownik Lewar Ssący; Syfon:
Znaczenie Rura zakrzywiona w kształcie odwróconej litery U albo V, umożliwiająca przepływ wody ze studzien eksploatacyjnych do → studni zbiorczej, gdzie zwierciadło wody jest położone niżej (ryc. 51).Ryc. 51 linia prądu co to jest.
Słownik Laplace'a Równanie; Równanie Potencjału:
Znaczenie równanie potencjału Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR linia prądu definicja.
Słownik Ługowanie; Wymywanie, Wypłukiwanie:
Znaczenie wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje linia prądu co znaczy.
Słownik Liniowość Filtracji:
Znaczenie L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a linia prądu słownik.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK linia prądu znaczenie.

Czym jest Linia prądu znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: