Liniowość filtracji co to jest
Co to jest LINIOWOŚĆ FILTRACJI. Wyjaśnienie wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Liniowość

Definicja LINIOWOŚĆ FILTRACJI: Liniowość filtracji
L.f. wyraża się proporcjonalnością strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z obowiązywaniem liniowego prawa filtracji Darcy'ego. Ruch wody podziemnej jest wtedy laminarny, a oprócz tego jedyną siłą pasywną jest siła tarcia wewnętrznego (nie ujawnia się wpływ sił inercji).[TM].

Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD liniowość filtracji co to jest.
Słownik Ługowanie; Wymywanie, Wypłukiwanie:
Znaczenie wymywanie, wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje liniowość filtracji definicja.
Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego liniowość filtracji co znaczy.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w liniowość filtracji słownik.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK liniowość filtracji znaczenie.

Czym jest Liniowość filtracji znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: