Ług resztkowy; ług co to jest
Co to jest ŁUG RESZTKOWY; ŁUG POKRYSTALIZACYJNY. Wyjaśnienie pokrystalizacyjny Roztwór nasycony.

Czy przydatne?

Co to jest Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny

Definicja ŁUG RESZTKOWY; ŁUG POKRYSTALIZACYJNY: Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny
Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD].

Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny co to jest.
Słownik Liebmanna Schemat:
Znaczenie Symulowanie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym siatkowym typu RR dzięki oporów czasowych. Stosuje się → model uwikłany, gdzie bilans prądu elektrycznego w węźle siatki modelu RR ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny definicja.
Słownik Linia Ekwipotencjalna:
Znaczenie ekwipotencjalna Linia łącząca na mapie albo przekroju punkty o jednakowym potencjale albo w hydrogeologii – punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej (→ hydroizohipsa). W ruchu ustalonym w ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny co znaczy.
Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny słownik.
Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny znaczenie.

Czym jest Ług resztkowy; ług znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: