Ług resztkowy; ług co to jest
Co to jest Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny. Wyjaśnienie pokrystalizacyjny Roztwór nasycony.

Czy przydatne?

Co to jest Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny

Definicja ŁUG RESZTKOWY; ŁUG POKRYSTALIZACYJNY: Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny
Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD].

Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Langeliera Indeks:
Znaczenie Parametr wykorzystywany ocenie umiejętności rozpuszczania poprzez wodę węglanu wapnia. Oblicza się go odejmując pH nasycenia od zmierzonego pH badanej próbki wody. pH nasycenia jest obliczoną ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Liebmanna Schemat:
Znaczenie Symulowanie pojemności i → kroków czasowych w → modelu elektrycznym siatkowym typu RR dzięki oporów czasowych. Stosuje się → model uwikłany, gdzie bilans prądu elektrycznego w węźle siatki modelu RR ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.

Czym jest Ług resztkowy; ług znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: