Ług resztkowy; ług co to jest
Co to jest Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny. Wyjaśnienie pokrystalizacyjny Roztwór nasycony.

Czy przydatne?

Co to jest Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny

Definicja ŁUG RESZTKOWY; ŁUG POKRYSTALIZACYJNY: Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny
Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD].

Słownik Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych LZWP:
Znaczenie wód podziemnych LZWP Zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Lej Depresji:
Znaczenie Depresja (obniżenie) powierzchni zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni i tym podobne spowodowana jej pompowaniem. L.d. przedstawia się dzięki linii jednakowych depresji. Przy ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Lizymetr:
Znaczenie do pomiaru wielkości → infiltracji i → ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Langeliera Indeks:
Znaczenie Parametr wykorzystywany ocenie umiejętności rozpuszczania poprzez wodę węglanu wapnia. Oblicza się go odejmując pH nasycenia od zmierzonego pH badanej próbki wody. pH nasycenia jest obliczoną ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.
Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny.

Czym jest Ług resztkowy; ług znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: