Ługowanie; wymywanie co to jest
Co to jest Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie. Wyjaśnienie wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania.

Czy przydatne?

Co to jest Wypłukiwanie Wymywanie Ługowanie

Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie
Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje kolejno minerały od najprościej do najtrudniej rozpuszczalnych (na przykład wg kolejności: halit, gips, kalcyt, dolomit). W skałach magmowych przebiegają bardziej złożone mechanizmy wietrzenia chemicznego umożliwiające przebieg ł. mechanizmy ł. zmieniają w różny sposób chemizm wód podziemnych. Sukces zmian jest uzależniony zarówno od składu mineralogicznego ługowanego ośrodka skalnego, jak i warunków przebiegu procesu. →Rozpuszczanie.[AM].

Czym jest Ługowanie; wymywanie znaczenie w Słownik definicje L