Ługowanie; wymywanie co to jest
Co to jest Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie. Wyjaśnienie wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania.

Czy przydatne?

Co to jest Wypłukiwanie Wymywanie Ługowanie

Definicja ŁUGOWANIE; WYMYWANIE, WYPŁUKIWANIE: Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie
Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje kolejno minerały od najprościej do najtrudniej rozpuszczalnych (na przykład wg kolejności: halit, gips, kalcyt, dolomit). W skałach magmowych przebiegają bardziej złożone mechanizmy wietrzenia chemicznego umożliwiające przebieg ł. mechanizmy ł. zmieniają w różny sposób chemizm wód podziemnych. Sukces zmian jest uzależniony zarówno od składu mineralogicznego ługowanego ośrodka skalnego, jak i warunków przebiegu procesu. →Rozpuszczanie.[AM].

Słownik Łukianowa Integrator; Integrator Hydrauliczny:
Znaczenie integrator; integrator hydrauliczny Hydrauliczne urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania problemów filtracji ustalonej i nieustalonej. Złożona jest z sieci oporów hydraulicznych i naczyń ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Linia Prądu:
Znaczenie której kierunek (w opisie makroskopowym) pokrywa się w każdym jej punkcie z kierunkiem → prędkości filtracji (jest to wektory prędkości filtracji w każdym jej punkcie są styczne do l.p.). W ruchu ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Laplace'a Równanie; Równanie Potencjału:
Znaczenie równanie potencjału Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Lewar Ssący; Syfon:
Znaczenie Rura zakrzywiona w kształcie odwróconej litery U albo V, umożliwiająca przepływ wody ze studzien eksploatacyjnych do → studni zbiorczej, gdzie zwierciadło wody jest położone niżej (ryc. 51).Ryc. 51 ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Liniowość Równania Filtracji:
Znaczenie filtracji L.r.f. (r. Boussinesqa) wynika z faktu, że wysokość hydrauliczna H (pełniąca w równaniu rolę funkcji stanu) występuje w pierwszej potędze. L.r.f. względem parametrów (T, k, S, W) zachodzi ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.

Czym jest Ługowanie; wymywanie znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: