Ługowanie; wymywanie co to jest
Co to jest Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie. Wyjaśnienie wypłukiwanie Mechanizm rozpuszczania.

Czy przydatne?

Co to jest Wypłukiwanie Wymywanie Ługowanie

Definicja ŁUGOWANIE; WYMYWANIE, WYPŁUKIWANIE: Ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie
Mechanizm rozpuszczania skał albo minerałów (i odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych, przy pełnej dostępności woda/skała, obejmuje kolejno minerały od najprościej do najtrudniej rozpuszczalnych (na przykład wg kolejności: halit, gips, kalcyt, dolomit). W skałach magmowych przebiegają bardziej złożone mechanizmy wietrzenia chemicznego umożliwiające przebieg ł. mechanizmy ł. zmieniają w różny sposób chemizm wód podziemnych. Sukces zmian jest uzależniony zarówno od składu mineralogicznego ługowanego ośrodka skalnego, jak i warunków przebiegu procesu. →Rozpuszczanie.[AM].

Słownik Langeliera Indeks:
Znaczenie Parametr wykorzystywany ocenie umiejętności rozpuszczania poprzez wodę węglanu wapnia. Oblicza się go odejmując pH nasycenia od zmierzonego pH badanej próbki wody. pH nasycenia jest obliczoną ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Limnigraf:
Znaczenie Limnigraf Automatyczny rejestrator stanów wody. Przyrząd wykorzystywany do ciągłego zapisu zmian stanów wody w formie limnigramu.[AK ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Ług Resztkowy; Ług Pokrystalizacyjny:
Znaczenie Ług resztkowy; ług pokrystalizacyjny Roztwór nasycony pozostały w zbiorniku ewaporacyjnym po wytrąceniu się soli. [JD ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Lej Depresji Kopalni:
Znaczenie kopalni Strefa obniżenia powierzchni piezometrycznej (→ zwierciadło wód podziemnych) wywołanego odwadnianiem poziomów wodonośnych poprzez kopalnię. Zasięg l.d.k. to odległość od punktu największego ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.
Słownik Laplace'a Równanie; Równanie Potencjału:
Znaczenie równanie potencjału Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, eliptyczne, postaci: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L]. W hydrogeologii L.r. opisuje pole filtracji ustalonej bez zasilania.[MR ługowanie; wymywanie, wypłukiwanie.

Czym jest Ługowanie; wymywanie znaczenie w Słownik definicje L

  • Dodano:
  • Autor: