Mapa hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Mapa hydrogeologiczna seryjna. Wyjaśnienie M.h.s. stanowi kartograficzne odwzorowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Seryjna Hydrogeologiczna Mapa

Mapa hydrogeologiczna seryjna
M.h.s. stanowi kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzenienia, dynamiki i właściwości fizykochemicznych wód podziemnych, a również ich zastosowania i roli w gospodarce wodnej. W sposób usystematyzowany pokrywa cały państwo. Opracowanie arkuszy mapy hydrogeologicznej wydawanej seryjnie z reguły jest poprzedzone zdjęciem geologicznym terenu w formie dwuplanszowej Przeglądowej mapy geologicznej Polski. Wydawcą m.h.s. Polski w skali 1:300 000 (28 arkuszy wydanych w latach 1956-1969) i1:200 000 (77 arkuszy wydanych w latach1976-1990) wspólnie z tekstem objaśniającym jest Państwowy Instytut Geologiczny. Przygotowywana jest nowa edycja Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, składająca się z1046 arkuszy przeznaczonych do realizacji w latach 1996-2004. → Mapa hydrogeologiczna, → Zdjęcie hydrogeologiczne, → Kartowanie hydrogeologiczne.[TB i DM].

Czym jest Mapa hydrogeologiczna seryjna znaczenie w Słownik definicje M