Mapa hydrogeologiczna wyrobk co to jest
Co to jest Mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych. Wyjaśnienie wyrobisk górniczych Mapa wyrobisk.

Czy przydatne?

Co to jest Mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych

Definicja MAPA HYDROGEOLOGICZNA WYROBISK GÓRNICZYCH: Mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych
Mapa wyrobisk górniczych, na której są wyróżnione przedmioty hydrogeologiczne, miejsca i natężenia wypływów wody, kierunki spływu wód, zbiorniki wodne w wyrobiskach górniczych i ewentualnie inne zjawiska hydrogeologiczne.[MR].

Słownik Mapa Hydrogeologiczna Seryjna:
Znaczenie hydrogeologiczna seryjna M.h.s. stanowi kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzenienia, dynamiki i właściwości fizykochemicznych wód podziemnych, a również ich zastosowania i mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych.
Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych.
Słownik Monitoring Osłonowy Ujęcia Wód Podziemnych:
Znaczenie ujęcia wód podziemnych M.o.u.w.p. tytułujemy mechanizm stałego śledzenia ilościowych i jakościowych zmian wód podziemnych w → strefie ochronnej i w samym ujęciu, w celu kontroli skuteczności ich mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych.
Słownik Metody Izotopowe W Hydrogeologii Górniczej:
Znaczenie hydrogeologii górniczej Wykorzystanie techniki izotopowej w hydrogeologii górniczej opiera się raczej na zas­adzie, że pomiędzy wodami strefy utrudnionej zamiany i strefy stagnacji a współczesnymi mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych.
Słownik Mikroporowatość:
Znaczenie Występowanie w skale porów na tyle drobnych, iż zatrzymują wodę pomimo działającej na nią siły ciężkości i uniemożliwiają jej przepływ. Wg klasyfikacji sedymentologicznej przeciętna średnica mapa hydrogeologiczna wyrobisk górniczych.

Czym jest Mapa hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: