Melioracje wodne co to jest
Co to jest Melioracje wodne. Wyjaśnienie czynności i urządzeń mających na celu poprawę stosunków.

Czy przydatne?

Co to jest Wodne Melioracje

Definicja MELIORACJE WODNE: Melioracje wodne
Zespół czynności i urządzeń mających na celu poprawę stosunków wodnych w glebie w kierunku sprzyjających uprawom albo szacie roślinnej. Przez redukcję nadmiaru wody w glebie albo przez nawodnienia stwarzane są korzystne warunki glebowo-powietrzno-wodne umożliwiające postęp roślin. Urządzenia m.w. wykonuje się na podstawie projektu hydrologiczno-technicznego. Prace wodno-melioracyjne dzieli się na fundamentalne i szczegółowe.[ASd].

Słownik Metody Określania Odpływu Podziemnego:
Znaczenie odpływu podziemnego Sposoby pozwalające wydzielić w obrębie → odpływu całkowitego z określonego obszaru i w określonym czasie część tworzącą się z wód podziemnych. To są (Pazdro, Kozerski, 1990): m melioracje wodne.
Słownik Model Wielowarstwowy:
Znaczenie wielowarstwowy Schemat pseudoprzestrzenny zbudowany z kilku modeli płaskich reprezentujących →warstwy wodonośne, gdzie zachodzi filtracja dwuwymiarowa w płaszczyźnie x, y i z modeli jednoosiowych melioracje wodne.
Słownik Model Analogowy Ciągły:
Znaczenie Schemat analogowy ciągły → Schemat analogowy, gdzie region filtracji nie podlega → dyskretyzacji. → Schemat elektrohydrodynamiczny.[MR melioracje wodne.
Słownik Metale Szlachetne:
Znaczenie Metale występujące w ilościach śladowych w skorupie ziemskiej, stanowiąc w sumie raptem 0,00002%. Należą do nich Rh, Ru, Pd, Os, Ir, Pt i Ag i Au. Występują raczej w formie rodzimej albo we melioracje wodne.
Słownik Metan ch4:
Znaczenie węglowodór, słabo rozpuszczalny w wodzie, ale powszechnie spotykany w głęboko występujących wodach podziemnych, traktowany jako parametr warunków redukcyjnych. Najczęściej pochodzenia biochemicznego melioracje wodne.

Czym jest Melioracje wodne znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: