metale ciężkie co to jest
Co to jest metale ciężkie. Wyjaśnienie nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3.

Czy przydatne?

Co to jest Ciężkie Metale

metale ciężkie
metale nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo (Fe), metale szlachetne. Uznaje się je za zbędne albo nawet toksyczne dla żywych organizmów. Pośród metali ciężkich występują pierwiastki konieczne w małych ilościach dla organizmów żywych, tak zwany mikroelementy (miedź, cynk, nikiel, chrom). Pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej (kadm, rtęć, ołów i inne) są uważane za pierwiastki toksyczne. Metale ciężkie dostają się do ludzkiego organizmu przez drogi oddechowe i poprzez układ pokarmowy. Odkładają się one w szpiku kostnym, śledzionie, nerkach i kościach. Uszkadzają układ nerwowy, hamując produkcję enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii w ośrodkowym układzie nerwowym. Powodują anemię, zaburzenia snu, zmiany nowotworowe, agresywność i tym podobne Występujące w biosferze związki metali ciężkich są raczej wytworem ubocznym działalności technologicznej i eksploatacyjnej człowieka.

Czym jest metale ciężkie znaczenie w Słownik definicje M