metale ciężkie co to jest
Co to jest metale ciężkie. Wyjaśnienie nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3.

Czy przydatne?

Co to jest Ciężkie Metale

Definicja METALE CIĘŻKIE: metale ciężkie
metale nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo (Fe), metale szlachetne. Uznaje się je za zbędne albo nawet toksyczne dla żywych organizmów. Pośród metali ciężkich występują pierwiastki konieczne w małych ilościach dla organizmów żywych, tak zwany mikroelementy (miedź, cynk, nikiel, chrom). Pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej (kadm, rtęć, ołów i inne) są uważane za pierwiastki toksyczne. Metale ciężkie dostają się do ludzkiego organizmu przez drogi oddechowe i poprzez układ pokarmowy. Odkładają się one w szpiku kostnym, śledzionie, nerkach i kościach. Uszkadzają układ nerwowy, hamując produkcję enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie energii w ośrodkowym układzie nerwowym. Powodują anemię, zaburzenia snu, zmiany nowotworowe, agresywność i tym podobne Występujące w biosferze związki metali ciężkich są raczej wytworem ubocznym działalności technologicznej i eksploatacyjnej człowieka.

Słownik Mikroporowatość:
Znaczenie Występowanie w skale porów na tyle drobnych, iż zatrzymują wodę pomimo działającej na nią siły ciężkości i uniemożliwiają jej przepływ. Wg klasyfikacji sedymentologicznej przeciętna średnica metale ciężkie.
Słownik Metale Alkaliczne:
Znaczenie Pierwiastki metaliczne, tak zwany potasowce, należące do I ekipy układu okresowego: Li, Na, K, Rb, Cs. Aktywne chemicznie. W wodach podziemnych występują jako jony jednododatnie (→ jon sodowy, → jon metale ciężkie.
Słownik Metody Iteracyjne:
Znaczenie M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie metale ciężkie.
Słownik Metoda Elementów Skończonych:
Znaczenie zakończonych Sposób rozwiązywania równań różniczkowych opisujących między innymi pola filtracji wód podziemnych, polegająca na podziale badanego pola na przedmioty, najczęściej w kształcie trójkątów metale ciężkie.
Słownik Metody Regresji Wielorakiej Stosowane Do Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie wielorakiej służące do prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące odmianą wieloparametrowych m. analogii hydrogeologicznej. Postać funkcji przypisanych metale ciężkie.

Czym jest metale ciężkie znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: