Metoda zmiennych kierunków co to jest
Co to jest Metoda zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda metoda. Wyjaśnienie Peacemana-Rachforda.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda metoda

Definicja METODA ZMIENNYCH KIERUNKÓW; PEACEMANA-RACHFORDA METODA: Sposób zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie oblicza się wartości pomocnicze w węzłach w poszczególnych wierszach zdyskretyzowanego pola filtracji, w drugim etapie – wysokości hydrauliczne w węzłach w poszczególnych kolumnach. W obu etapach stosuje się metodę bezpośrednią (algorytm Newtona albo Thomasa). → Sposoby iteracyjne.[MR].

Słownik Metody Badania Parametrów Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie parametrów migracji zanieczyszczeń Pozyskanie → parametrów migracji zanieczyszczeń najczęściej sprowadza się do ustalenia ich na podstawie literatury, badań w skali laboratoryjnej albo badań metoda zmiennych kierunków; peacemana-rachforda metoda.
Słownik Metoda Różnicowa; Metoda Różnic Skończonych:
Znaczenie sposób różnic zakończonych sposób modelowania numerycznego, między innymi filtracji wód podziemnych, polegająca na zastąpieniu równania różniczkowego (opisującego na przykład filtrację) w zadanym metoda zmiennych kierunków; peacemana-rachforda metoda.
Słownik Monitoring Osłonowy Ujęcia Wód Podziemnych:
Znaczenie ujęcia wód podziemnych M.o.u.w.p. tytułujemy mechanizm stałego śledzenia ilościowych i jakościowych zmian wód podziemnych w → strefie ochronnej i w samym ujęciu, w celu kontroli skuteczności ich metoda zmiennych kierunków; peacemana-rachforda metoda.
Słownik Machego Jednostka ME:
Znaczenie Machego jednostka ME Jednostka natężenia promieniowania jądrowego w wodzie (ME), aktualnie niestosowana. 1 ME = 0,364 nCi/dm3.[JD metoda zmiennych kierunków; peacemana-rachforda metoda.
Słownik Metody Trendu:
Znaczenie Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące szczególnym przypadkiem → metod regresji wielorakiej, charakteryzujące się tym, iż jednym z parametrów uwzględnianych w obliczeniach jest czas metoda zmiennych kierunków; peacemana-rachforda metoda.

Czym jest Metoda zmiennych kierunków znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: