Metody analogii co to jest
Co to jest Metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń

Sposoby analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń
Sposoby obliczania prognozowanych dopływów wody do nowych kopalń lub nowych partii i/albo poziomów wydobywczych w rozwijających się kopalniach na podstawie podobieństwa warunków hydrogeologicznych do kopalń o znanych dopływach (kopalń-analogów). Rozróżnia się m. jednoparametrowe i wieloparametrowe, nie mniej jednak wyznacznikami są najczęściej: wydobycie kopaliny, powierzchnia eksploatacji, długość wyrobisk chodnikowych, głębokość eksploatacji i tym podobne Służące wzory obliczeniowe mają postać:– dla m.a.h.p.z.k. jednoparametrowych – dla m.a.h.p.z.k. wieloparametrowych gdzie: Qp – dopływ prognozowany [L3T--1], Qa – dopływ do kopalni-analoga [L3T1]. x, x1... xn – parametry; indeks p znaczy wartość wyznacznika w kopalni nowej, indeks a – w kopalni-analogu, f, f1 ... fn – funkcje przypisane do poszczególnych parametrów.[MR].

Czym jest Metody analogii znaczenie w Słownik definicje M