Metody analogii co to jest
Co to jest Metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń

Definicja METODY ANALOGII HYDROGEOLOGICZNEJ PROGNOZOWANIA ZAWODNIENIA KOPALŃ: Sposoby analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń
Sposoby obliczania prognozowanych dopływów wody do nowych kopalń lub nowych partii i/albo poziomów wydobywczych w rozwijających się kopalniach na podstawie podobieństwa warunków hydrogeologicznych do kopalń o znanych dopływach (kopalń-analogów). Rozróżnia się m. jednoparametrowe i wieloparametrowe, nie mniej jednak wyznacznikami są najczęściej: wydobycie kopaliny, powierzchnia eksploatacji, długość wyrobisk chodnikowych, głębokość eksploatacji i tym podobne Służące wzory obliczeniowe mają postać:– dla m.a.h.p.z.k. jednoparametrowych – dla m.a.h.p.z.k. wieloparametrowych gdzie: Qp – dopływ prognozowany [L3T--1], Qa – dopływ do kopalni-analoga [L3T1]. x, x1... xn – parametry; indeks p znaczy wartość wyznacznika w kopalni nowej, indeks a – w kopalni-analogu, f, f1 ... fn – funkcje przypisane do poszczególnych parametrów.[MR].

Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Przestrzenny Filtracji:
Znaczenie Schemat przestrzenny filtracji Trójwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych uwzględniający wszystkie składowe kierunków filtracji.[MR metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Stochastyczny:
Znaczenie stochastyczny Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metody Bilansowe Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metody Regresji Wielorakiej Stosowane Do Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie wielorakiej służące do prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące odmianą wieloparametrowych m. analogii hydrogeologicznej. Postać funkcji przypisanych metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń.

Czym jest Metody analogii znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: