Metody badań co to jest
Co to jest Metody badań hydrogeologicznych złóż. Wyjaśnienie hydrogeologicznych złóż Badania.

Czy przydatne?

Co to jest Metody badań hydrogeologicznych złóż

Sposoby badań hydrogeologicznych złóż
Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy ustalaniu zasobów złóż kopalin stałych. Zakres i sposoby badań są uzależnione od mechanizmu eksploatacji złoża i jego warunków hydrogeologicznych. B.h.z. mają na celu dostarczenie danych dla: zestawienia modelu naturalnych warunków hydrogeologicznych złoża, prognozowania dopływów wód do wyrobisk górniczych i oceny zrzutu ładunków soli w wodach kopalnianych, przedstawienia możliwych zmian naturalnego układu wód podziemnych w procesie eksploatacji złoża. Warunki hydrogeologiczne ustala się na podstawie badań prowadzonych w otworach złożowych wielozadaniowych i w → hydrowęzłach. B.h.z. prowadzi się sposobami pośrednimi i bezpośrednimi. W zakres badań pośrednich wchodzą: obserwacje zachowania się płuczki w trakcie wiercenia, hydrogeologiczne profilowanie rdzeni, profilowanie geofizyczne, badanie laboratoryjne skał, wód i gazów. Bezpośrednie badania hydrogeologiczne prowadzi się w trakcie wiercenia i likwidacji otworów. Są one realizowane raczej przy bezpośrednim odsłonięciu poziomu wodonośnego albo także pośrednim odsłonięciu przez → perforację rur osłonowych. → Pompowanie badawcze (parametryczne) prowadzi się z użyciem pomp głębinowych, pompy powietrznej albo sczerpywania (→ sczerpywanie badawcze w studni). Pod koniec pompowania wykonuje się → opróbowanie wód do analizy fizykochemicznej, składu gazowego i izotopowego wód jak także → stabilizację zwierciadła hydrostatycznego. W trakcie wiercenia głębokich otworów przeprowadza się opróbowanie → próbnikiem złoża w celu rozpoznania parametrów hydrogeologicznych utworów wodonośnych. Wyniki badań hydrogeologicznych zestawia się w formie dokumentacji otworowych i zbiorczej → dokumentacji hydrogeologicznej złoża.[AR].

Czym jest Metody badań znaczenie w Słownik definicje M