Metody badań co to jest
Co to jest Metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych

Definicja METODY BADAŃ PRZEPUSZCZALNOŚCI UTWORÓW SŁABO PRZEPUSZCZALNYCH: Sposoby badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych
Sposoby badań przepuszczalności pyłów, glin i iłów. Podzielone są na terenowe i laboratoryjne. M. terenowe polegają na ocenie przepuszczalności na podstawie (Pleczyński, 1981; Marciniak i in., 1999):– pompowania z hydrowęzłów i pomiarów piezometrycznych i presjometrycznych w utworach na głębokości od 5 do 200 m (interpretacja wykresów opadania zwierciadła wody w piezometrach pozwala ocenić przepuszczalność warstw rozdzielających); – zalewania wkopów i otworów w utworach przypowierzchniowych (interpretacja wyników obserwacji tempa wsiąkania wody pozwala ocenić przepuszczalność utworów przypowierzchniowych). M. laboratoryjne polegają na wyznaczeniu → współczynnika filtracji próbek osadów o nienaruszonej strukturze dzięki specjalistycznych aparatów, tak zwany permeametrów. → Regulacja właściwości filtracyjnych skał, → Utwory hydrogeologiczne. [TB].

Słownik Mapa Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzeniania, dynamiki, właściwości fizykochemicznych, jakości i ilości wód podziemnych. Najprostszą m.h. jest rysunek → metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych.
Słownik Model Numeryczny:
Znaczenie Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych.
Słownik Migracja Masy I Ciepła W Wodach Podziemnych; Transport Masy I Ciepła:
Znaczenie ciepła w wodach podziemnych; transport masy i ciepła Suma mechanizmów (dyspersja, konwekcja, dyfuzja, rozpad, zamiana jonowa) zachodzących w czasie transportu (przemieszczania się) masy albo/i ciepła metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych.
Słownik Model Siatkowy:
Znaczenie Schemat siatkowy Schemat analogowy albo numeryczny, gdzie przestrzeń jest zdyskretyzowana (→ dyskretyzacja) dzięki siatki z podziałem na →bloki obliczeniowe. → Węzeł siatki.[MR metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych.
Słownik Model Stochastyczny:
Znaczenie stochastyczny Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych.

Czym jest Metody badań znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: