Metody badań co to jest
Co to jest Metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Metody badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych

Sposoby badań przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych
Sposoby badań przepuszczalności pyłów, glin i iłów. Podzielone są na terenowe i laboratoryjne. M. terenowe polegają na ocenie przepuszczalności na podstawie (Pleczyński, 1981; Marciniak i in., 1999):– pompowania z hydrowęzłów i pomiarów piezometrycznych i presjometrycznych w utworach na głębokości od 5 do 200 m (interpretacja wykresów opadania zwierciadła wody w piezometrach pozwala ocenić przepuszczalność warstw rozdzielających); – zalewania wkopów i otworów w utworach przypowierzchniowych (interpretacja wyników obserwacji tempa wsiąkania wody pozwala ocenić przepuszczalność utworów przypowierzchniowych). M. laboratoryjne polegają na wyznaczeniu → współczynnika filtracji próbek osadów o nienaruszonej strukturze dzięki specjalistycznych aparatów, tak zwany permeametrów. → Regulacja właściwości filtracyjnych skał, → Utwory hydrogeologiczne. [TB].

Czym jest Metody badań znaczenie w Słownik definicje M