Metody badania parametrów co to jest
Co to jest Metody badania parametrów migracji zanieczyszczeń. Wyjaśnienie migracji zanieczyszczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Metody badania parametrów migracji zanieczyszczeń

Sposoby badania parametrów migracji zanieczyszczeń
Pozyskanie → parametrów migracji zanieczyszczeń najczęściej sprowadza się do ustalenia ich na podstawie literatury, badań w skali laboratoryjnej albo badań terenowych. Dane z literatury są regularnie jedynym źródłem dla oszacowania parametrów migracji w skali regionalnej (konieczny wieloletni moment badań). Badania terenowe (polowe) są oparte na obserwacjach migracji substancji zanieczyszczających albo różnego rodzaju → znaczników, a parametry określamy na drodze identyfikacji (zadanie odwrotne). Badania laboratoryjne są prowadzone przeważnie na niewielkich próbkach ośrodka hydrogeologicznego. Przenoszenie wyników badań ze skali laboratoryjnej na terenową jest z tego powodu trudne, w szczególności dla → parametrów dyspersji (sukces skali badań). Badania laboratoryjne dzieli się zwykle na: 1) prowadzone w układzie otwartym (tak zwany sposób dynamiczna, na przykład kolumny) z możliwością zamiany wody i substancji z otoczeniem, 2) w reaktorze zamkniętym (z angielskiego: batch reactor) jako ((tak zwany sposób statyczna.[SW].

Czym jest Metody badania parametrów znaczenie w Słownik definicje M