Metody bilansowe co to jest
Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie prognozowania zawodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń

Sposoby bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń
Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów statycznych rozróżnia się zwykle zasoby grawitacyjne i → zasoby sprężyste. Odnawialne zasoby dynamiczne pochodzą z infiltracji wód opadowych i z dopływu bocznego. Do obliczeń są najczęściej służące następujące wzory:– dopływ wody z zasobów grawitacyjnych– dopływ wody z zasobów sprężystych– dopływ wody infiltrującej z powierzchni– dopływ boczny gdzie: μ – współczynnik odsączalności grawitacyjnej [1], V – objętość odwodnionego górotworu [L3], t – czas odwadniania [T], β – współczynnik zasobności sprężystej [1], s – depresja produkowana poprzez wyrobiska górnicze [L], P – opady [L], w – parametr infiltracji opadów [1], a – powierzchnia leja depresji [L2], b – szerokość strumienia wód podziemnych dopływających do kopalni [L], m – miąższość drenowanej warstwy wodonośnej [L], k – współczynnik filtracji [LT--1], I – spadek hydrauliczny w strumieniu wód podziemnych zasilających kopalnię [1].[MR].

Czym jest Metody bilansowe znaczenie w Słownik definicje M