Metody bilansowe co to jest
Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie prognozowania zawodnienia.

Czy przydatne?

Co to jest Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń

Definicja METODY BILANSOWE PROGNOZOWANIA ZAWODNIENIA KOPALŃ: Sposoby bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń
Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów statycznych rozróżnia się zwykle zasoby grawitacyjne i → zasoby sprężyste. Odnawialne zasoby dynamiczne pochodzą z infiltracji wód opadowych i z dopływu bocznego. Do obliczeń są najczęściej służące następujące wzory:– dopływ wody z zasobów grawitacyjnych– dopływ wody z zasobów sprężystych– dopływ wody infiltrującej z powierzchni– dopływ boczny gdzie: μ – współczynnik odsączalności grawitacyjnej [1], V – objętość odwodnionego górotworu [L3], t – czas odwadniania [T], β – współczynnik zasobności sprężystej [1], s – depresja produkowana poprzez wyrobiska górnicze [L], P – opady [L], w – parametr infiltracji opadów [1], a – powierzchnia leja depresji [L2], b – szerokość strumienia wód podziemnych dopływających do kopalni [L], m – miąższość drenowanej warstwy wodonośnej [L], k – współczynnik filtracji [LT--1], I – spadek hydrauliczny w strumieniu wód podziemnych zasilających kopalnię [1].[MR].

Słownik Metody Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Prognozowanie zawodnienia kopalni bazuje na określeniu przewidywanego natężenia dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni albo jej wydzielonej części (partii albo metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model:
Znaczenie fizyczny albo opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do właściwości obiektu modelowanego (oryginału), działający analogicznie do oryginału, którym może być pomiędzy innymi → metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Analogowy Filtracji Wód Podziemnych:
Znaczenie filtracji wód podziemnych Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metody Regresji Wielorakiej Stosowane Do Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie wielorakiej służące do prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące odmianą wieloparametrowych m. analogii hydrogeologicznej. Postać funkcji przypisanych metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metale Alkaliczne:
Znaczenie Pierwiastki metaliczne, tak zwany potasowce, należące do I ekipy układu okresowego: Li, Na, K, Rb, Cs. Aktywne chemicznie. W wodach podziemnych występują jako jony jednododatnie (→ jon sodowy, → jon metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń.

Czym jest Metody bilansowe znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: