Metody iteracyjne co to jest
Co to jest METODY ITERACYJNE. Wyjaśnienie do przybliżonego rozwiązywania układów równań.

Czy przydatne?

Co to jest Iteracyjne Metody

Definicja METODY ITERACYJNE: Sposoby iteracyjne
M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie szukanego rozwiązania. Punktem wyjścia jest odgadnięte pierwsze przybliżenie niewiadomych H, na przykład … które można zapisać jako wektor «H«(0). Pierwszy krok algorytmu prowadzi do nowego wektora «H»(1).Po k krokach otrzymuje się wektor «H»(k) i kolejny krok prowadzi do «H»(k+1). By iteracja miała sedno, mechanizm musi być zbieżny, to oznacza następne wyrazy ciągu «H»(k) muszą zdążać do ścisłego rozwiązania wyjściowego układu równań, gdy k zdąża do nieskończoności. Do m.i. należą: → model jawny, → model uwikłany, → Cranka-Nicholsona model, → Jacobiego sposób, → Gaussa-Seidela sposób, → sposób zmiennych kierunków.[MR].

Słownik Modelowanie Filtracji:
Znaczenie filtracji Badanie filtracji wód podziemnych polegające na budowie uproszczonych układów fizycznych albo numerycznych (→ schemat) o właściwościach identycznych albo zbliżonych do właściwości metody iteracyjne co znaczy.
Słownik Metody Trendu:
Znaczenie Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące szczególnym przypadkiem → metod regresji wielorakiej, charakteryzujące się tym, iż jednym z parametrów uwzględnianych w obliczeniach jest czas metody iteracyjne krzyżówka.
Słownik Metody Analogii Hydrogeologicznej Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby obliczania prognozowanych dopływów wody do nowych kopalń lub nowych partii i/albo poziomów wydobywczych w rozwijających się kopalniach na metody iteracyjne co to jest.
Słownik Mikroskładniki; Pierwiastki Śladowe, Rzadkie Pierwiastki, Mikroelementy:
Znaczenie pierwiastki śladowe, rzadkie pierwiastki, mikroelementy Ekipa pierwiastków, które w wodach podziemnych występują w nieznacznych ilościach, najczęściej nie przekraczając stężeń 1 mg/dm 3 Lokalnie ich metody iteracyjne słownik.
Słownik Model Dyspersyjny:
Znaczenie Schemat dyspersyjny Schemat matematyczny opisujący migrację (transport) zanieczyszczeń w wodach podziemnych z uwzględnieniem mechanizmów dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej.[SW metody iteracyjne czym jest.

Czym jest Metody iteracyjne znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: