Metody iteracyjne co to jest
Co to jest Metody iteracyjne. Wyjaśnienie do przybliżonego rozwiązywania układów równań.

Czy przydatne?

Co to jest Iteracyjne Metody

Definicja METODY ITERACYJNE: Sposoby iteracyjne
M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie szukanego rozwiązania. Punktem wyjścia jest odgadnięte pierwsze przybliżenie niewiadomych H, na przykład … które można zapisać jako wektor «H«(0). Pierwszy krok algorytmu prowadzi do nowego wektora «H»(1).Po k krokach otrzymuje się wektor «H»(k) i kolejny krok prowadzi do «H»(k+1). By iteracja miała sedno, mechanizm musi być zbieżny, to oznacza następne wyrazy ciągu «H»(k) muszą zdążać do ścisłego rozwiązania wyjściowego układu równań, gdy k zdąża do nieskończoności. Do m.i. należą: → model jawny, → model uwikłany, → Cranka-Nicholsona model, → Jacobiego sposób, → Gaussa-Seidela sposób, → sposób zmiennych kierunków.[MR].

Słownik Moucha Wykres:
Znaczenie Promienisty wykres chemizmu wód podziemnych opracowany w 1949 r. na Węgrzech. Odwzorowanie przeprowadza się na 3 osiach przecinających się w jednym punkcie, tworzącym 6 półosi. Każdej z półosi jest metody iteracyjne.
Słownik Metoda Krzywej Wzorcowej:
Znaczenie wzorcowej Sposób graficznej identyfikacji (określania) parametrów na podstawie wyników pompowań badawczych z wykorzystaniem → krzywych wzorcowych jako → krzywych nomograficznych. Po zgraniu krzywej metody iteracyjne.
Słownik Materia Rozpuszczona; Rozpuszczone Substancje:
Znaczenie rozpuszczona; rozpuszczone substancje Definicja to najczęściej obejmuje wszystkie substancje (stałe, płynne, lotne) znajdujące się w wodzie w formie rozpuszczonej (roztwór rzeczywisty), niezależnie metody iteracyjne.
Słownik Machego Jednostka ME:
Znaczenie Machego jednostka ME Jednostka natężenia promieniowania jądrowego w wodzie (ME), aktualnie niestosowana. 1 ME = 0,364 nCi/dm3.[JD metody iteracyjne.
Słownik Mapa Hydrogeologiczna Seryjna:
Znaczenie hydrogeologiczna seryjna M.h.s. stanowi kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzenienia, dynamiki i właściwości fizykochemicznych wód podziemnych, a również ich zastosowania i metody iteracyjne.

Czym jest Metody iteracyjne znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: