Metody prognozowania co to jest
Co to jest Metody prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie zawodnienia kopalń Prognozowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Metody prognozowania zawodnienia kopalń

Definicja METODY PROGNOZOWANIA ZAWODNIENIA KOPALŃ: Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń
Prognozowanie zawodnienia kopalni bazuje na określeniu przewidywanego natężenia dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni albo jej wydzielonej części (partii albo poziomu) przy uwzględnieniu warunków hydrogeologicznych obszaru i przewidywanego rozwoju robót górniczych. Wyróżnia się trzy ekipy m.p.z.k.: → m. analityczne (→ m. bilansowe i m. wielkiej studni), m. modelowe (→ mo­delowanie filtracji) i → m. statystyczne (→ m. analogii hydrogeologicznej, → m. regresji wielorakiej, → m. trendu).[MR].

Słownik Melioracje Wodne:
Znaczenie Zespół czynności i urządzeń mających na celu poprawę stosunków wodnych w glebie w kierunku sprzyjających uprawom albo szacie roślinnej. Przez redukcję nadmiaru wody w glebie albo przez nawodnienia metody prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metody Geofizyczne W Hydrogeologii:
Znaczenie w hydrogeologii W badaniach hydrogeologicznych stosuje się sposoby geofizyki powierzchniowej i wiertniczej. M.g. powierzchniowe dzieli się na: geoelektryczne, sejsmiczne, magnetyczne, grawimetryczne metody prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Metoda Zmiennych Kierunków; Peacemana-Rachforda Metoda:
Znaczenie kierunków; Peacemana-Rachforda sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie metody prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Deterministyczny:
Znaczenie Schemat deterministyczny Schemat matematyczny opisujący mechanizm w formie deterministycznej zależności funkcyjnej (na przykład → równanie migracji). Przeciwieństwem jest → schemat stochastyczny.[SW metody prognozowania zawodnienia kopalń.
Słownik Model Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Najczęściej matematyczny opis ( → schemat) stanu roztworu, jaki stanowią wody podziemne. Opis ten obejmuje stan roztworu i jego nasycenie wskutek współdziałania woda/skała/gazy metody prognozowania zawodnienia kopalń.

Czym jest Metody prognozowania znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: