Metodyka badań co to jest
Co to jest Metodyka badań hydrogeologicznych. Wyjaśnienie hydrogeologicznych Dział hydrogeologii.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologicznych Badań Metodyka

Definicja METODYKA BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH: Metodyka badań hydrogeologicznych
Dział hydrogeologii dotyczący badań prowadzonych w rozpoznaniu wód podziemnych. → Hydrogeologia.[AK].

Słownik Metody Regresji Wielorakiej Stosowane Do Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie wielorakiej służące do prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby prognozowania dopływów wody do kopalń, będące odmianą wieloparametrowych m. analogii hydrogeologicznej. Postać funkcji przypisanych metodyka badań hydrogeologicznych.
Słownik Makrodyspersja:
Znaczenie Makrodyspersja Silna → dyspersja hydrodynamiczna spowodowana obecnością warstw o dużej niejednorodności (albo innego ośrodka) na drodze przepływu znacznika ((albo substancji.[TM metodyka badań hydrogeologicznych.
Słownik Model Numeryczny:
Znaczenie Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic metodyka badań hydrogeologicznych.
Słownik Metody Geofizyczne W Hydrogeologii:
Znaczenie w hydrogeologii W badaniach hydrogeologicznych stosuje się sposoby geofizyki powierzchniowej i wiertniczej. M.g. powierzchniowe dzieli się na: geoelektryczne, sejsmiczne, magnetyczne, grawimetryczne metodyka badań hydrogeologicznych.
Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy metodyka badań hydrogeologicznych.

Czym jest Metodyka badań znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: