Mikroorganizmy w wodach co to jest
Co to jest Mikroorganizmy w wodach podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Mikroorganizmy występujące.

Czy przydatne?

Co to jest Mikroorganizmy w wodach podziemnych

Definicja MIKROORGANIZMY W WODACH PODZIEMNYCH: Mikroorganizmy w wodach podziemnych
Mikroorganizmy występujące w wodach podziemnych to najczęściej bakterie kontrolujące mechanizmy rozkładu materii organicznej i inne mechanizmy utleniająco-redukcyjne (bakterie żelaziste, manganowe, nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, redukujące siarczany i tym podobne). Dla wielu tego typu mikroorganizmów wody podziemne stanowią ich naturalne środowisko życiowe. Liczba bakterii w wodach podziemnych maleje wspólnie z głębokością, chociaż są spotykane do głębokości 2500 m. Bakterie chorobotwórcze i wirusy mają ograniczony zasięg migracji, bo z racji na powolny ruch wód podziemnych i warunki termiczne z czasem etapowo obumierają. Przeżywalność bakterii chorobotwórczych może być oceniana poprzez → moment półtrwania (→ parametry rozpadu i biodegradacji zanieczyszczeń). Ważna jest również obecność bakterii wskaźnikowych, na przykład bakterie z ekipy coli (→ bakteriologiczne zanieczyszczenie wód). Migrację mikroorganiz­mów ograniczają regularnie ich rozmiary (pierwotniaki i grzyby 10-100 μm, bakterie 0,2-5 μm, wirusy 0,02-0,25 μm).[SW].

Słownik Model Hybrydowy:
Znaczenie Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe mikroorganizmy w wodach podziemnych.
Słownik Model Stochastyczny:
Znaczenie stochastyczny Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali mikroorganizmy w wodach podziemnych.
Słownik Mętność Wody:
Znaczenie Właściwość optyczna (organoleptyczna) wody określająca umiejętność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Spowodowana jest najczęściej poprzez cząsteczki koloidalne albo zawiesiny mikroorganizmy w wodach podziemnych.
Słownik Machego Jednostka ME:
Znaczenie Machego jednostka ME Jednostka natężenia promieniowania jądrowego w wodzie (ME), aktualnie niestosowana. 1 ME = 0,364 nCi/dm3.[JD mikroorganizmy w wodach podziemnych.
Słownik Metale Kolorowe; Metale Nieżelazne:
Znaczenie metale nieżelazne Zróżnicowana geochemicznie i hydrogeochemicznie ekipa metali z wyłączeniem → żelaza, a regularnie i → metali alkalicznych. Najczęściej wymieniane są tu: Cu, Zn, Ga, Ge, As, Cd, In mikroorganizmy w wodach podziemnych.

Czym jest Mikroorganizmy w wodach znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: