Mineralizacja (substancji co to jest
Co to jest Mineralizacja (substancji organicznej); rozkład (s.o.), dekompozycja (s.o.), destrukcja.

Czy przydatne?

Co to jest Mineralizacja (substancji organicznej); rozkład (s.o.), dekompozycja (s.o.), destrukcja (s.o.)

Mineralizacja (substancji organicznej); rozkład (s.o.), dekompozycja (s.o.), destrukcja (s.o.)
Całokształt mechanizmów odbywających się między innymi w wodach podziemnych, wskutek których związki organiczne ulegają rozkładowi na formy coraz prostsze, aż do form mineralnych. M. substancji organicznej traktować można jako końcowy faza → biodegradacji (→ biodegradacja całkowita). W warunkach tlenowych m. przebiega w pełniejszym zakresie niż w beztlenowych.[AM].

Czym jest Mineralizacja (substancji znaczenie w Słownik definicje M