Mineralizacja wód co to jest
Co to jest Mineralizacja wód. Wyjaśnienie Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Mineralizacja

Mineralizacja wód
1. Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych między innymi przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia wszystkich mineralnych składników wody. Min. oznaczenia to: → makroskładniki, mineralne formy azotu (→ jon azotanowy i → jon amonowy) i jony żelaza (→jon żelazawy i → jon żelazowy). Przybliżonymi miarami mineralizacji wody mogą być: →sucha pozostałość, → substancje rozpuszczone, → przewodność elektrolityczna właściwa, a nawet → twardość wody. M.w. jest wyrażana w mg/dm3 albo g/dm3.[AM] 2. Podział wód z racji na ich mineralizację [w g/dm 3]: słodka < 1, półsłodka 1-3, słonawa 3-10, słona 10-35, solanka > 35, solanka silna > 150. → Akratopegi.[AK].

Czym jest Mineralizacja wód znaczenie w Słownik definicje M