Mineralizacja wód co to jest
Co to jest Mineralizacja wód. Wyjaśnienie Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Mineralizacja

Definicja MINERALIZACJA WÓD: Mineralizacja wód
1. Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych między innymi przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia wszystkich mineralnych składników wody. Min. oznaczenia to: → makroskładniki, mineralne formy azotu (→ jon azotanowy i → jon amonowy) i jony żelaza (→jon żelazawy i → jon żelazowy). Przybliżonymi miarami mineralizacji wody mogą być: →sucha pozostałość, → substancje rozpuszczone, → przewodność elektrolityczna właściwa, a nawet → twardość wody. M.w. jest wyrażana w mg/dm3 albo g/dm3.[AM] 2. Podział wód z racji na ich mineralizację [w g/dm 3]: słodka < 1, półsłodka 1-3, słonawa 3-10, słona 10-35, solanka > 35, solanka silna > 150. → Akratopegi.[AK].

Słownik Makrodyspersja:
Znaczenie Makrodyspersja Silna → dyspersja hydrodynamiczna spowodowana obecnością warstw o dużej niejednorodności (albo innego ośrodka) na drodze przepływu znacznika ((albo substancji.[TM mineralizacja wód.
Słownik Mikroporowatość:
Znaczenie Występowanie w skale porów na tyle drobnych, iż zatrzymują wodę pomimo działającej na nią siły ciężkości i uniemożliwiają jej przepływ. Wg klasyfikacji sedymentologicznej przeciętna średnica mineralizacja wód.
Słownik Metoda Zmiennych Kierunków; Peacemana-Rachforda Metoda:
Znaczenie kierunków; Peacemana-Rachforda sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie mineralizacja wód.
Słownik Model Elektrohydrodynamiczny AEHD:
Znaczenie elektrohydrodynamiczny AEHD Schemat analogowy elektryczny ciągły filtracji wód podziemnych, gdzie analogiem warstwy wodonośnej jest odpowiednio ukształtowany przewodnik prądu elektrycznego mineralizacja wód.
Słownik Metoda Różnicowa; Metoda Różnic Skończonych:
Znaczenie sposób różnic zakończonych sposób modelowania numerycznego, między innymi filtracji wód podziemnych, polegająca na zastąpieniu równania różniczkowego (opisującego na przykład filtrację) w zadanym mineralizacja wód.

Czym jest Mineralizacja wód znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: