Model co to jest
Co to jest Model. Wyjaśnienie opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do.

Czy przydatne?

Co to jest Model

Definicja MODEL: Schemat
Układ fizyczny albo opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do właściwości obiektu modelowanego (oryginału), działający analogicznie do oryginału, którym może być pomiędzy innymi → mechanizm wodonośny. Schemat jest więc narzędziem, dzięki którego można opisać mechanizm i jego zachowanie w różnych warunkach wymuszeń. W hydrogeologii stosuje się → m. fizyczne i m. matematyczne (→ m. analogowe, na przykład → m. elektryczne i → m. numeryczne).[TM].

Słownik Model Analogowy Filtracji Wód Podziemnych:
Znaczenie filtracji wód podziemnych Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania model.
Słownik Mapa Hydrogeologiczna Wyrobisk Górniczych:
Znaczenie hydrogeologiczna wyrobisk górniczych Mapa wyrobisk górniczych, na której są wyróżnione przedmioty hydrogeologiczne, miejsca i natężenia wypływów wody, kierunki spływu wód, zbiorniki wodne w model.
Słownik Mapa Potencjalnych Zagrożeń I Ochrony Wód Podziemnych:
Znaczenie zagrożeń i ochrony wód podziemnych Mapa hydrogeologiczna prezentująca ilościową i jakościową charakterystykę → zbiornika wód podziemnych na tle istniejącego albo potencjalnego zagrożenia pochodzącego model.
Słownik Metody Statystyczne Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie statystyczne prognozowania zawodnienia kopalń M.s.p.z.k. opierają się na opisowym, probabilistycznym traktowaniu dopływów do kopalń i ich zależności od innych zjawisk przyrodniczych i warunków model.
Słownik Miąższość Warstwy Wodonośnej M, H; Miąższość Wodonośca:
Znaczenie wodonośnej m, h; miąższość wodonośca Odległość w pionie pomiędzy spągiem warstwy wodonośnej a zwierciadłem swobodnym (h) albo w warstwie o zwierciadle napiętym (m), pomiędzy spągiem a stropem warstwy model.

Czym jest Model znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: