Model co to jest
Co to jest Model. Wyjaśnienie opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do.

Czy przydatne?

Co to jest Model

Definicja MODEL: Schemat
Układ fizyczny albo opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do właściwości obiektu modelowanego (oryginału), działający analogicznie do oryginału, którym może być pomiędzy innymi → mechanizm wodonośny. Schemat jest więc narzędziem, dzięki którego można opisać mechanizm i jego zachowanie w różnych warunkach wymuszeń. W hydrogeologii stosuje się → m. fizyczne i m. matematyczne (→ m. analogowe, na przykład → m. elektryczne i → m. numeryczne).[TM].

Słownik Mapa Hydrogeologiczna Seryjna:
Znaczenie hydrogeologiczna seryjna M.h.s. stanowi kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzenienia, dynamiki i właściwości fizykochemicznych wód podziemnych, a również ich zastosowania i model.
Słownik Model Elektryczny:
Znaczenie Schemat elektryczny Urządzenie analogowe wykorzystywane do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego sposobem →analogii elektrohydrodynamicznej.[MR model.
Słownik Model Przestrzenny Filtracji:
Znaczenie Schemat przestrzenny filtracji Trójwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych uwzględniający wszystkie składowe kierunków filtracji.[MR model.
Słownik Model Analogowy Filtracji Wód Podziemnych:
Znaczenie filtracji wód podziemnych Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania model.
Słownik Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie środowiska przyrodniczego M.ś.p. to mechanizm badania i prowadzenia zunifikowanych i powtarzalnych pomiarów poszczególnych wielkości charakteryzujących stan środowiska przyrodniczego w celu model.

Czym jest Model znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: