Model determintyczny co to jest
Co to jest Model deterministyczny. Wyjaśnienie Schemat matematyczny opisujący mechanizm w formie.

Czy przydatne?

Co to jest Deterministyczny Model

Definicja MODEL DETERMINISTYCZNY: Schemat deterministyczny
Schemat matematyczny opisujący mechanizm w formie deterministycznej zależności funkcyjnej (na przykład → równanie migracji). Przeciwieństwem jest →
schemat stochastyczny.[SW].

Słownik Metody Bilansowe Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów model deterministyczny.
Słownik Metale Ciężkie:
Znaczenie metale nieżelazne i ich stopy o gęstości większej niż 4,5 g∙cm-3. Zalicza się do nich na przykład: chrom (Cr), cynę (Sn), cynk (Zn), kadm (Co), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), żelazo model deterministyczny.
Słownik Model Płaski Filtracji:
Znaczenie filtracji Dwuwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych usytuowany w płaszczyźnie poziomej albo pionowej. W razie modelu poziomego, w płaszczyźnie x, y, zakłada się, iż szybkość filtracji w kierunku model deterministyczny.
Słownik Metody Iteracyjne:
Znaczenie M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie model deterministyczny.
Słownik Monitiona Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) Nowoczesna regulacja oficjalna oparta na podziale chemizmu wód, wykorzystująca stężenia głównych jonów, a odwzorowanana trójkącie Fereta (ryc. 59). Regularnie używana przy numerycznym model deterministyczny.

Czym jest Model deterministyczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: