Model fizyczny co to jest
Co to jest Model fizyczny. Wyjaśnienie wykorzystywany do badania przepływu wód podziemnych w.

Czy przydatne?

Co to jest Fizyczny Model

Definicja MODEL FIZYCZNY: Schemat fizyczny
Schemat wykorzystywany do badania przepływu wód podziemnych w systemie, gwarantujący zgodność działania z systemem rzeczywistym poprzez fakt, iż badaniu poddany jest ten sam mechanizm co w naturze (na przykład filtracja), tyle iż w obiekcie sztucznie pomniejszonym (w laboratorium: skrzynie, wanny wypełnione piaskami różnej granulacji, w terenie: sztucznie wydzielone, uformowane i uzbrojone obiekty odtwarzające mechanizm rzeczywisty w pomniejszonej skali). Z racji na zmianę skali przestrzennej, dla zachowania podobieństwa modelu z systemem, zachodzi konieczność zachowania (na ogół trudnych do spełnienia) wzajemnych stosunku skal hydrodynamicznych (skali wysokości hydraulicznych, skali przewodności, skali czasu i tym podobne). → Warunek podobieństwa modelu.[TM].

Słownik Miano Coli:
Znaczenie zanieczyszczenia fekalnego wody bakteriami pochodzenia jelitowego. Określany jako najmniejsza objętość wody (wyrażana w cm3), gdzie stwierdza się obecność jednej → pałeczki okrężnicy (Escherichia model fizyczny.
Słownik Model Matematyczny Migracji; M. Dyspersyjny, M. Transportu Masy:
Znaczenie matematyczny migracji; m. dyspersyjny, m. transportu masy Matematyczny schemat obejmujący pole hydrodynamiczne opisywane równaniami filtracji i konwekcyjno-dyspersyjne równania transportu (→ równanie model fizyczny.
Słownik Model Numeryczny:
Znaczenie Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic model fizyczny.
Słownik Monitoring Środowiska Przyrodniczego:
Znaczenie środowiska przyrodniczego M.ś.p. to mechanizm badania i prowadzenia zunifikowanych i powtarzalnych pomiarów poszczególnych wielkości charakteryzujących stan środowiska przyrodniczego w celu model fizyczny.
Słownik Model Płaski Filtracji:
Znaczenie filtracji Dwuwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych usytuowany w płaszczyźnie poziomej albo pionowej. W razie modelu poziomego, w płaszczyźnie x, y, zakłada się, iż szybkość filtracji w kierunku model fizyczny.

Czym jest Model fizyczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: