Model hybrydowy co to jest
Co to jest MODEL HYBRYDOWY. Wyjaśnienie opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń.

Czy przydatne?

Co to jest Hybrydowy Model

Definicja MODEL HYBRYDOWY: Schemat hybrydowy
Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe, polegające na sprzężeniu → m. analogowych siatkowych typu RR albo RC z komputerem (maszyną cyfrową).[MR].

Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy model hybrydowy co to jest.
Słownik Metoda Krzywej Wzorcowej:
Znaczenie wzorcowej Sposób graficznej identyfikacji (określania) parametrów na podstawie wyników pompowań badawczych z wykorzystaniem → krzywych wzorcowych jako → krzywych nomograficznych. Po zgraniu krzywej model hybrydowy definicja.
Słownik Metoda Odbić Zwierciadlanych; Metoda Obrazów:
Znaczenie zwierciadlanych; sposób obrazów M.o.z. wykorzystuje → zasadę superpozycji przy uwzględnieniu wpływu granic warstwy wodonośnej na postęp reakcji na wymuszenia. Wpływ granic na przykład na przebieg model hybrydowy co znaczy.
Słownik Model Analogowy Filtracji Wód Podziemnych:
Znaczenie filtracji wód podziemnych Schemat filtracji wód podziemnych wykorzystujący podobieństwo matematyczne innego procesu fizycznego do procesu filtracji. Spośród kilku metod analogowego modelowania model hybrydowy słownik.
Słownik Model:
Znaczenie fizyczny albo opis matematyczny o właściwościach analogicznych (zbliżonych) do właściwości obiektu modelowanego (oryginału), działający analogicznie do oryginału, którym może być pomiędzy innymi → model hybrydowy znaczenie.

Czym jest Model hybrydowy znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: