Model hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Model hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Najczęściej matematyczny opis ( → schemat) stanu.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Model

Schemat hydrogeochemiczny
Najczęściej matematyczny opis ( → schemat) stanu roztworu, jaki stanowią wody podziemne. Opis ten obejmuje stan roztworu i jego nasycenie wskutek współdziałania woda/skała/gazy, specjacje występujące w roztworze i mechanizmy zachodzące w trójfazowym układzie wód podziemnych pozostającym w ruchu w ośrodku skalnym. Regularnie jest także używany → schemat dyspersyjny, stanowiący matematyczny opis przepływu substancji w wodach podziemnych przy uwzględnieniu mechanizmów dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej. Ten ostatni jest w szczególności używany przy modelowaniu przepływu zanieczyszczeń w wodach podziemnych. W znacząco węższym zakresie w badaniach hydrogeochemicznych są używane modele fizyczne. [AM].

Czym jest Model hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje M