Model hydrogeochemiczny co to jest
Co to jest Model hydrogeochemiczny. Wyjaśnienie Najczęściej matematyczny opis ( → schemat) stanu.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczny Model

Definicja MODEL HYDROGEOCHEMICZNY: Schemat hydrogeochemiczny
Najczęściej matematyczny opis ( → schemat) stanu roztworu, jaki stanowią wody podziemne. Opis ten obejmuje stan roztworu i jego nasycenie wskutek współdziałania woda/skała/gazy, specjacje występujące w roztworze i mechanizmy zachodzące w trójfazowym układzie wód podziemnych pozostającym w ruchu w ośrodku skalnym. Regularnie jest także używany → schemat dyspersyjny, stanowiący matematyczny opis przepływu substancji w wodach podziemnych przy uwzględnieniu mechanizmów dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej. Ten ostatni jest w szczególności używany przy modelowaniu przepływu zanieczyszczeń w wodach podziemnych. W znacząco węższym zakresie w badaniach hydrogeochemicznych są używane modele fizyczne. [AM].

Słownik Metody Badań Hydrogeologicznych Złóż:
Znaczenie hydrogeologicznych złóż Badania hydrogeologiczne złóż są prowadzone równocześnie z geologicznym rozpoznawaniem złóż, wedle dyrektywą w kwestii zasad określania warunków hydrogeologicznych przy model hydrogeochemiczny.
Słownik Monitoring Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Kontrolno-decydujący mechanizm oceny dynamiki przemian w wodach podziemnych. Bazuje na prowadzeniu w wybranych charakterystycznych punktach (stacjach, posterunkach, punktach model hydrogeochemiczny.
Słownik Model Fizyczny:
Znaczenie Schemat wykorzystywany do badania przepływu wód podziemnych w systemie, gwarantujący zgodność działania z systemem rzeczywistym poprzez fakt, iż badaniu poddany jest ten sam mechanizm co w naturze model hydrogeochemiczny.
Słownik Metody Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Prognozowanie zawodnienia kopalni bazuje na określeniu przewidywanego natężenia dopływu wody do wyrobisk górniczych kopalni albo jej wydzielonej części (partii albo model hydrogeochemiczny.
Słownik Model Hybrydowy:
Znaczenie Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe model hydrogeochemiczny.

Czym jest Model hydrogeochemiczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: