Model jednoosiowy co to jest
Co to jest Model jednoosiowy. Wyjaśnienie filtracji wód podziemnych, gdzie uwzględniany jest tylko.

Czy przydatne?

Co to jest Jednoosiowy Model

Definicja MODEL JEDNOOSIOWY: Schemat jednoosiowy
Schemat filtracji wód podziemnych, gdzie uwzględniany jest tylko jeden kierunek filtracji.[MR].

Słownik Model Dyspersyjny:
Znaczenie Schemat dyspersyjny Schemat matematyczny opisujący migrację (transport) zanieczyszczeń w wodach podziemnych z uwzględnieniem mechanizmów dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej.[SW model jednoosiowy.
Słownik Machego Jednostka ME:
Znaczenie Machego jednostka ME Jednostka natężenia promieniowania jądrowego w wodzie (ME), aktualnie niestosowana. 1 ME = 0,364 nCi/dm3.[JD model jednoosiowy.
Słownik Metody Iteracyjne:
Znaczenie M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie model jednoosiowy.
Słownik Miejscowy Zbiornik Wód Podziemnych MZWP:
Znaczenie wód podziemnych MZWP Zbiornik wód podziemnych zaliczonych do najwyższej klasy jakości, lecz o miąższości warstwy wodonośnej poniżej 5 m, wydajności pojedynczej studni mniejszej niż 10 m 33/h i model jednoosiowy.
Słownik Mobilność Zanieczyszczeń; Przemieszczanie Się Zanieczyszczeń, Ruchliwość Zanieczyszczeń:
Znaczenie zanieczyszczeń; przemieszczanie się zanieczyszczeń, ruchliwość zanieczyszczeń Umiejętność przemieszczania się → substancji zanieczyszczających w środowisku wodnym zróżnicowana warunkami naturalnymi model jednoosiowy.

Czym jest Model jednoosiowy znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: