Model numeryczny co to jest
Co to jest Model numeryczny. Wyjaśnienie numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać.

Czy przydatne?

Co to jest Numeryczny Model

Definicja MODEL NUMERYCZNY: Schemat numeryczny
Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic zakończonych i → sposób przedmiotów zakończonych. W metodzie różnic zakończonych to jest algorytm rozwiązania układu równań liniowych, rozpisanych dla wszystkich węzłów zdyskretyzowanego obszaru, będących analogami różnicowymi wyjściowego równania różniczkowego. W metodzie przedmiotów zakończonych algorytm jest oparty na poszukiwaniu minimum odpowiedniego funkcjonału, które dotyczy funkcji wysokości hydraulicznej H(x,y,t) i jest rozwiązaniem zadania. Warunkiem uzyskania rozwiązania, tak jak dla równań różniczkowych, jest znajomość: formy przestrzennej obszaru, jego struktury (rozkładu parametrów) i warunków brzegowych i startowych. Dla uzyskania założonej dokładności rozwiązania muszą być spełnione dodatkowe warunki dotyczące dyskretyzacji czasu i przestrzeni (kroku czasowego Δt i przestrzennego Δx, Δy, amax ), a w razie sposoby przedmiotów zakończonych zapewnienie warunku, aby wszystkie trójkątne przedmioty skończone zdyskretyzowanego obszary miały kąty nie większe niż 90 °.[TM].

Słownik Model Analogowy Ciągły:
Znaczenie Schemat analogowy ciągły → Schemat analogowy, gdzie region filtracji nie podlega → dyskretyzacji. → Schemat elektrohydrodynamiczny.[MR model numeryczny.
Słownik Metody Badania Parametrów Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie parametrów migracji zanieczyszczeń Pozyskanie → parametrów migracji zanieczyszczeń najczęściej sprowadza się do ustalenia ich na podstawie literatury, badań w skali laboratoryjnej albo badań model numeryczny.
Słownik Materia Rozpuszczona; Rozpuszczone Substancje:
Znaczenie rozpuszczona; rozpuszczone substancje Definicja to najczęściej obejmuje wszystkie substancje (stałe, płynne, lotne) znajdujące się w wodzie w formie rozpuszczonej (roztwór rzeczywisty), niezależnie model numeryczny.
Słownik Metoda Zmiennych Kierunków; Peacemana-Rachforda Metoda:
Znaczenie kierunków; Peacemana-Rachforda sposób sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie model numeryczny.
Słownik Model Dyspersyjny:
Znaczenie Schemat dyspersyjny Schemat matematyczny opisujący migrację (transport) zanieczyszczeń w wodach podziemnych z uwzględnieniem mechanizmów dyfuzji i dyspersji hydrodynamicznej.[SW model numeryczny.

Czym jest Model numeryczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: