Model numeryczny co to jest
Co to jest Model numeryczny. Wyjaśnienie numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać.

Czy przydatne?

Co to jest Numeryczny Model

Definicja MODEL NUMERYCZNY: Schemat numeryczny
Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic zakończonych i → sposób przedmiotów zakończonych. W metodzie różnic zakończonych to jest algorytm rozwiązania układu równań liniowych, rozpisanych dla wszystkich węzłów zdyskretyzowanego obszaru, będących analogami różnicowymi wyjściowego równania różniczkowego. W metodzie przedmiotów zakończonych algorytm jest oparty na poszukiwaniu minimum odpowiedniego funkcjonału, które dotyczy funkcji wysokości hydraulicznej H(x,y,t) i jest rozwiązaniem zadania. Warunkiem uzyskania rozwiązania, tak jak dla równań różniczkowych, jest znajomość: formy przestrzennej obszaru, jego struktury (rozkładu parametrów) i warunków brzegowych i startowych. Dla uzyskania założonej dokładności rozwiązania muszą być spełnione dodatkowe warunki dotyczące dyskretyzacji czasu i przestrzeni (kroku czasowego Δt i przestrzennego Δx, Δy, amax ), a w razie sposoby przedmiotów zakończonych zapewnienie warunku, aby wszystkie trójkątne przedmioty skończone zdyskretyzowanego obszary miały kąty nie większe niż 90 °.[TM].

Słownik Metody Bilansowe Prognozowania Zawodnienia Kopalń:
Znaczenie prognozowania zawodnienia kopalń Sposoby te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów model numeryczny.
Słownik Mineralizacja Wód:
Znaczenie Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych między innymi przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia model numeryczny.
Słownik Metody Badań Przepuszczalności Utworów Słabo Przepuszczalnych:
Znaczenie przepuszczalności utworów słabo przepuszczalnych Sposoby badań przepuszczalności pyłów, glin i iłów. Podzielone są na terenowe i laboratoryjne. M. terenowe polegają na ocenie przepuszczalności na model numeryczny.
Słownik Masyw Hydrogeologiczny; Cokół Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny; cokół hydrogeologiczny Podstawowa jednostka w regionalizacji hydrogeologicznej, gdzie dominują wody szczelinowe podłoża utworów czwartorzędowych. Wyróżnia się masywy właściwe (skały model numeryczny.
Słownik Migracja Masy I Ciepła W Wodach Podziemnych; Transport Masy I Ciepła:
Znaczenie ciepła w wodach podziemnych; transport masy i ciepła Suma mechanizmów (dyspersja, konwekcja, dyfuzja, rozpad, zamiana jonowa) zachodzących w czasie transportu (przemieszczania się) masy albo/i ciepła model numeryczny.

Czym jest Model numeryczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: