Model numeryczny co to jest
Co to jest Model numeryczny. Wyjaśnienie numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać.

Czy przydatne?

Co to jest Numeryczny Model

Schemat numeryczny
Algorytm numeryczny (program komputerowy) pozwalający uzyskać przybliżone rozwiązanie równania różniczkowego cząstkowego określonego procesu. Do najczęściej stosowanych metod należą: → sposób różnic zakończonych i → sposób przedmiotów zakończonych. W metodzie różnic zakończonych to jest algorytm rozwiązania układu równań liniowych, rozpisanych dla wszystkich węzłów zdyskretyzowanego obszaru, będących analogami różnicowymi wyjściowego równania różniczkowego. W metodzie przedmiotów zakończonych algorytm jest oparty na poszukiwaniu minimum odpowiedniego funkcjonału, które dotyczy funkcji wysokości hydraulicznej H(x,y,t) i jest rozwiązaniem zadania. Warunkiem uzyskania rozwiązania, tak jak dla równań różniczkowych, jest znajomość: formy przestrzennej obszaru, jego struktury (rozkładu parametrów) i warunków brzegowych i startowych. Dla uzyskania założonej dokładności rozwiązania muszą być spełnione dodatkowe warunki dotyczące dyskretyzacji czasu i przestrzeni (kroku czasowego Δt i przestrzennego Δx, Δy, amax ), a w razie sposoby przedmiotów zakończonych zapewnienie warunku, aby wszystkie trójkątne przedmioty skończone zdyskretyzowanego obszary miały kąty nie większe niż 90 °.[TM].

Czym jest Model numeryczny znaczenie w Słownik definicje M