Model stochastyczny co to jest
Co to jest Model stochastyczny. Wyjaśnienie matematyczny, w odróżnieniu do → modelu.

Czy przydatne?

Co to jest Stochastyczny Model

Definicja MODEL STOCHASTYCZNY: Schemat stochastyczny
Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali regionalnej, pozwalając uwzględnić losowy charakter niejednorodności → ośrodka hydrogeologicznego.[SW].

Słownik Metan ch4:
Znaczenie węglowodór, słabo rozpuszczalny w wodzie, ale powszechnie spotykany w głęboko występujących wodach podziemnych, traktowany jako parametr warunków redukcyjnych. Najczęściej pochodzenia biochemicznego model stochastyczny.
Słownik Model Hybrydowy:
Znaczenie Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe model stochastyczny.
Słownik Mineralizacja Wód:
Znaczenie Podstawowa właściwość chemiczna wody określana w badaniach hydrogeochemicznych między innymi przy ocenie jakości wody i różnego rodzaju klasyfikacjach wód. Oblicza się ją sumując stężenia model stochastyczny.
Słownik Model Siatkowy:
Znaczenie Schemat siatkowy Schemat analogowy albo numeryczny, gdzie przestrzeń jest zdyskretyzowana (→ dyskretyzacja) dzięki siatki z podziałem na →bloki obliczeniowe. → Węzeł siatki.[MR model stochastyczny.
Słownik Model Analogowy RC:
Znaczenie RC → Schemat analogowy oporowo-pojemnościowy. Najczęściej służący jako dyskretny schemat elektryczny siatkowy (→ integrator elektryczny), zbudowany z oporników elektrycznych symulujących opory model stochastyczny.

Czym jest Model stochastyczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: