Model stochastyczny co to jest
Co to jest Model stochastyczny. Wyjaśnienie matematyczny, w odróżnieniu do → modelu.

Czy przydatne?

Co to jest Stochastyczny Model

Definicja MODEL STOCHASTYCZNY: Schemat stochastyczny
Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali regionalnej, pozwalając uwzględnić losowy charakter niejednorodności → ośrodka hydrogeologicznego.[SW].

Słownik Metale Szlachetne:
Znaczenie Metale występujące w ilościach śladowych w skorupie ziemskiej, stanowiąc w sumie raptem 0,00002%. Należą do nich Rh, Ru, Pd, Os, Ir, Pt i Ag i Au. Występują raczej w formie rodzimej albo we model stochastyczny.
Słownik Miąższość Warstwy Wodonośnej M, H; Miąższość Wodonośca:
Znaczenie wodonośnej m, h; miąższość wodonośca Odległość w pionie pomiędzy spągiem warstwy wodonośnej a zwierciadłem swobodnym (h) albo w warstwie o zwierciadle napiętym (m), pomiędzy spągiem a stropem warstwy model stochastyczny.
Słownik Metale Ziem Alkalicznych:
Znaczenie alkalicznych Pierwiastki metaliczne, tak zwany wapniowce, należące do II ekipy układu okresowego: Be, Mg, Ca, Sr, Ba. W wodach podziemnych występują zwykle jako jony dwudodatnie (→jon magnezowy, → model stochastyczny.
Słownik Metody Badania Parametrów Migracji Zanieczyszczeń:
Znaczenie parametrów migracji zanieczyszczeń Pozyskanie → parametrów migracji zanieczyszczeń najczęściej sprowadza się do ustalenia ich na podstawie literatury, badań w skali laboratoryjnej albo badań model stochastyczny.
Słownik Metale Alkaliczne:
Znaczenie Pierwiastki metaliczne, tak zwany potasowce, należące do I ekipy układu okresowego: Li, Na, K, Rb, Cs. Aktywne chemicznie. W wodach podziemnych występują jako jony jednododatnie (→ jon sodowy, → jon model stochastyczny.

Czym jest Model stochastyczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: