Model stochastyczny co to jest
Co to jest Model stochastyczny. Wyjaśnienie matematyczny, w odróżnieniu do → modelu.

Czy przydatne?

Co to jest Stochastyczny Model

Definicja MODEL STOCHASTYCZNY: Schemat stochastyczny
Schemat matematyczny, w odróżnieniu do → modelu deterministycznego, opisujący mechanizm, gdzie jest zawarty obiekt losowości. M.s. na przykład na ogół lepiej opisuje migrację w skali regionalnej, pozwalając uwzględnić losowy charakter niejednorodności → ośrodka hydrogeologicznego.[SW].

Słownik Model Wypierania Tłokowego:
Znaczenie tłokowego Schemat matematyczny opisujący migrację (transport) substancji zanieczyszczających w wodach podziemnych z pominięciem procesu dyspersji. Schemat uwzględnia jedynie przemieszczenie model stochastyczny.
Słownik Metody Iteracyjne:
Znaczenie M.i. służą do przybliżonego rozwiązywania układów równań. Rozwiązanie otrzymuje się wskutek pewnego postępowania sekwencyjnego, nie mniej jednak w każdym jego kroku uzyskuje się przybliżenie model stochastyczny.
Słownik Materia Rozpuszczona; Rozpuszczone Substancje:
Znaczenie rozpuszczona; rozpuszczone substancje Definicja to najczęściej obejmuje wszystkie substancje (stałe, płynne, lotne) znajdujące się w wodzie w formie rozpuszczonej (roztwór rzeczywisty), niezależnie model stochastyczny.
Słownik Mikroskładniki; Pierwiastki Śladowe, Rzadkie Pierwiastki, Mikroelementy:
Znaczenie pierwiastki śladowe, rzadkie pierwiastki, mikroelementy Ekipa pierwiastków, które w wodach podziemnych występują w nieznacznych ilościach, najczęściej nie przekraczając stężeń 1 mg/dm 3 Lokalnie ich model stochastyczny.
Słownik Makrodyspersja:
Znaczenie Makrodyspersja Silna → dyspersja hydrodynamiczna spowodowana obecnością warstw o dużej niejednorodności (albo innego ośrodka) na drodze przepływu znacznika ((albo substancji.[TM model stochastyczny.

Czym jest Model stochastyczny znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: