Monitiona klasyfikacja co to jest
Co to jest Monitiona klasyfikacja (chemizmu wód). Wyjaśnienie wód) Nowoczesna regulacja oficjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Monitiona klasyfikacja (chemizmu wód)

Definicja MONITIONA KLASYFIKACJA (CHEMIZMU WÓD): Monitiona regulacja (chemizmu wód)
Nowoczesna regulacja oficjalna oparta na podziale chemizmu wód, wykorzystująca stężenia głównych jonów, a odwzorowanana trójkącie Fereta (ryc. 59). Regularnie używana przy numerycznym opracowywaniu licznych zbiorów analiz. → Trójkątno-rombowy wykres. → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 59. Model klasyfikacji chemizmu wód podziemnych wg Monitiona (uproszczony).

Słownik Makrodyspersja:
Znaczenie Makrodyspersja Silna → dyspersja hydrodynamiczna spowodowana obecnością warstw o dużej niejednorodności (albo innego ośrodka) na drodze przepływu znacznika ((albo substancji.[TM monitiona klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Model Hybrydowy:
Znaczenie Schemat opierający na sprzężeniu dwóch albo więcej urządzeń wykorzystywanych do modelowania mechanizmów fizycznych wieloma sposobami. W hydrogeologii wykorzystanie znalazły m.h. analogowo-cyfrowe monitiona klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Makroskładniki; Makroelemety:
Znaczenie makroelemety Pierwiastki występujące powszechnie w wodach podziemnych, uznawane za kluczowe ich składniki. Zwykle m. stanowią w sumie ponad 90% substancji rozpuszczonych. Należą do nich pierwiastki → monitiona klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Mętność Wody:
Znaczenie Właściwość optyczna (organoleptyczna) wody określająca umiejętność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Spowodowana jest najczęściej poprzez cząsteczki koloidalne albo zawiesiny monitiona klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Modelowanie Filtracji:
Znaczenie filtracji Badanie filtracji wód podziemnych polegające na budowie uproszczonych układów fizycznych albo numerycznych (→ schemat) o właściwościach identycznych albo zbliżonych do właściwości monitiona klasyfikacja (chemizmu wód).

Czym jest Monitiona klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje M

  • Dodano:
  • Autor: