Monitoring osłonowy ujęcia co to jest
Co to jest Monitoring osłonowy ujęcia wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych M.o.u.w.p.

Czy przydatne?

Co to jest Monitoring osłonowy ujęcia wód podziemnych

Monitoring osłonowy ujęcia wód podziemnych
M.o.u.w.p. tytułujemy mechanizm stałego śledzenia ilościowych i jakościowych zmian wód podziemnych w → strefie ochronnej i w samym ujęciu, w celu kontroli skuteczności ich ochrony i podejmowania przedsięwzięć zabezpieczających gwarantowany, ciągły standard zaopatrzenia. M.o. dotyczy zarówno zmian ilościowych, jak i jakościowych zasobów, obejmuje obserwacje w strefie ochronnej jak i w samym ujęciu. Integralnie jest także z nim związany monitoring jakości produkowanej wody, z obowiązkiem informowania o jego wynikach konsumentów wody (instrukcja 98/83/EC Porady UE). → Monitoring wód podziemnych, → Monitoring środowiska przyrodniczego. [AM, TM].

Czym jest Monitoring osłonowy ujęcia znaczenie w Słownik definicje M