Nadwyżka deuterowa co to jest
Co to jest Nadwyżka deuterowa. Wyjaśnienie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w.

Czy przydatne?

Co to jest Deuterowa Nadwyżka

Definicja NADWYŻKA DEUTEROWA: Nadwyżka deuterowa
Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego (kinetycznego) → frakcjonowania izotopowego w warstwie atmosfery przejściowej (pomiędzy warstwą graniczącą z wodą oceaniczną a słupem otwartego powietrza). N.d. jest tym większa, im mniejsza jest wilgotność powietrza na danym obszarze.[JD].

Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nadwyżka deuterowa.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu nadwyżka deuterowa.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nadwyżka deuterowa.
Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ nadwyżka deuterowa.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nadwyżka deuterowa.

Czym jest Nadwyżka deuterowa znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: