Nadwyżka deuterowa co to jest
Co to jest Nadwyżka deuterowa. Wyjaśnienie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w.

Czy przydatne?

Co to jest Deuterowa Nadwyżka

Definicja NADWYŻKA DEUTEROWA: Nadwyżka deuterowa
Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego (kinetycznego) → frakcjonowania izotopowego w warstwie atmosfery przejściowej (pomiędzy warstwą graniczącą z wodą oceaniczną a słupem otwartego powietrza). N.d. jest tym większa, im mniejsza jest wilgotność powietrza na danym obszarze.[JD].

Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu nadwyżka deuterowa.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nadwyżka deuterowa.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nadwyżka deuterowa.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nadwyżka deuterowa.
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku nadwyżka deuterowa.

Czym jest Nadwyżka deuterowa znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: