Nadwyżka deuterowa co to jest
Co to jest NADWYŻKA DEUTEROWA. Wyjaśnienie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w.

Czy przydatne?

Co to jest Deuterowa Nadwyżka

Definicja NADWYŻKA DEUTEROWA: Nadwyżka deuterowa
Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego (kinetycznego) → frakcjonowania izotopowego w warstwie atmosfery przejściowej (pomiędzy warstwą graniczącą z wodą oceaniczną a słupem otwartego powietrza). N.d. jest tym większa, im mniejsza jest wilgotność powietrza na danym obszarze.[JD].

Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nadwyżka deuterowa co znaczy.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nadwyżka deuterowa krzyżówka.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nadwyżka deuterowa co to jest.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nadwyżka deuterowa słownik.
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa nadwyżka deuterowa czym jest.

Czym jest Nadwyżka deuterowa znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: