Nadwyżka deuterowa co to jest
Co to jest Nadwyżka deuterowa. Wyjaśnienie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w.

Czy przydatne?

Co to jest Deuterowa Nadwyżka

Definicja NADWYŻKA DEUTEROWA: Nadwyżka deuterowa
Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego (kinetycznego) → frakcjonowania izotopowego w warstwie atmosfery przejściowej (pomiędzy warstwą graniczącą z wodą oceaniczną a słupem otwartego powietrza). N.d. jest tym większa, im mniejsza jest wilgotność powietrza na danym obszarze.[JD].

Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nadwyżka deuterowa.
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nadwyżka deuterowa.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nadwyżka deuterowa.
Słownik Niecka Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu nadwyżka deuterowa.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nadwyżka deuterowa.

Czym jest Nadwyżka deuterowa znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: