Nasycenie tlenem co to jest
Co to jest Nasycenie tlenem. Wyjaśnienie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko.

Czy przydatne?

Co to jest Tlenem Nasycenie

Definicja NASYCENIE TLENEM: Nasycenie tlenem
1. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2. Identyczne definicja n.t. jest służące przy procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem tlenu, a dotyczy stanu równowagi ścieków z czystym tlenem (nie z powietrzem).[AM].

Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu nasycenie tlenem.
Słownik Nuklid:
Znaczenie określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako nasycenie tlenem.
Słownik Nadwyżka Deuterowa:
Znaczenie Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O (ryc. 28) wyrażone jako: d = δD–8 518O. Jest rezultatem nierównowagowego nasycenie tlenem.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nasycenie tlenem.
Słownik Normy Jakości Wody Pitnej:
Znaczenie pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W nasycenie tlenem.

Czym jest Nasycenie tlenem znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: