Nasycenie tlenem co to jest
Co to jest Nasycenie tlenem. Wyjaśnienie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko.

Czy przydatne?

Co to jest Tlenem Nasycenie

Definicja NASYCENIE TLENEM: Nasycenie tlenem
1. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2. Identyczne definicja n.t. jest służące przy procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem tlenu, a dotyczy stanu równowagi ścieków z czystym tlenem (nie z powietrzem).[AM].

Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nasycenie tlenem.
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n nasycenie tlenem.
Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nasycenie tlenem.
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu nasycenie tlenem.
Słownik Niecka Artezyjska:
Znaczenie Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw nasycenie tlenem.

Czym jest Nasycenie tlenem znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: