Nasycenie tlenem co to jest
Co to jest Nasycenie tlenem. Wyjaśnienie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko.

Czy przydatne?

Co to jest Tlenem Nasycenie

Definicja NASYCENIE TLENEM: Nasycenie tlenem
1. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2. Identyczne definicja n.t. jest służące przy procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem tlenu, a dotyczy stanu równowagi ścieków z czystym tlenem (nie z powietrzem).[AM].

Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nasycenie tlenem.
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nasycenie tlenem.
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nasycenie tlenem.
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nasycenie tlenem.
Słownik Niżówka Wód Podziemnych:
Znaczenie Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ podziemny.[AK nasycenie tlenem.

Czym jest Nasycenie tlenem znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: