Nasycenie (wody co to jest
Co to jest Nasycenie (wody). Wyjaśnienie chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Nasycenie

Definicja NASYCENIE (WODY): Nasycenie (wody)
Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n. wody w relacji do określonego minerału decyduje jego rozpuszczalność, jego liczba rozpuszczona w wodzie i warunki termodynamiczne układu, raczej temperatura wody, w mniejszym stopniu ciśnienie i pH i Eh. Wyróżniamy → roztwory nienasycone (rozcieńczone), → roztwory nasycone i → roztwory przesycone. → Iloczyn aktywności, → Parametr nasycenia roztworu.[AM].

Słownik Neumanna Warunek Brzegowy (II Rodzaju):
Znaczenie brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ nasycenie (wody).
Słownik Nasiąkliwość:
Znaczenie wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy wchłoniętej wody do masy skały, a n. objętościowa → relacja objętości wody i skały nasycenie (wody).
Słownik Nasycenie Tlenem:
Znaczenie Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie równowagowego współdziałania z powietrzem (w istniejących warunkach termodynamicznych). 2 nasycenie (wody).
Słownik Nitryfikacja:
Znaczenie Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności od warunków środowiska i udziału ustalonych grup bakterii. N odgrywa nasycenie (wody).
Słownik Nawadnianie Z Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj nasycenie (wody).

Czym jest Nasycenie (wody znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: