Nasycenie (wody co to jest
Co to jest Nasycenie (wody). Wyjaśnienie chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Nasycenie

Definicja NASYCENIE (WODY): Nasycenie (wody)
Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n. wody w relacji do określonego minerału decyduje jego rozpuszczalność, jego liczba rozpuszczona w wodzie i warunki termodynamiczne układu, raczej temperatura wody, w mniejszym stopniu ciśnienie i pH i Eh. Wyróżniamy → roztwory nienasycone (rozcieńczone), → roztwory nasycone i → roztwory przesycone. → Iloczyn aktywności, → Parametr nasycenia roztworu.[AM].

Słownik Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia):
Znaczenie Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu nasycenie (wody).
Słownik Normy Jakości Wody Pitnej:
Znaczenie pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w szczególności niepożądanych) substancji i zanieczyszczeń bakteriologicznych. W nasycenie (wody).
Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu nasycenie (wody).
Słownik Nadkład Poziomu Wodonośnego:
Znaczenie wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – nasycenie (wody).
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle nasycenie (wody).

Czym jest Nasycenie (wody znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: