Natężenie przepływu Q co to jest
Co to jest Natężenie przepływu Q; wydatek, natężenie (strumienia). Wyjaśnienie natężenie.

Czy przydatne?

Co to jest Natężenie przepływu Q; wydatek, natężenie (strumienia)

Definicja NATĘŻENIE PRZEPŁYWU Q; WYDATEK, NATĘŻENIE (STRUMIENIA): Natężenie przepływu Q; koszt, natężenie (strumienia)
Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może także być odnoszona do określonego przekroju przewodu, koryta albo obiektu (studni, pompy, źródła i tym podobne). W hydrogeologii, mówiąc o natężeniu strumienia wody podziemnej, mówi się wprost o strumieniu wody podziemnej. Wymiar: L3T -1].Jednostki: m3/s, m3/h.[TM].

Słownik Nieliniowość Filtracji:
Znaczenie filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od prędkości filtracji, co jest powiązane z faktem występowania ruchu natężenie przepływu q; wydatek, natężenie (strumienia).
Słownik Nasycenie (Wody):
Znaczenie Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) charakteryzują się różnym stopniem nasycenia substancjami rozpuszczonymi. O n natężenie przepływu q; wydatek, natężenie (strumienia).
Słownik Nieliniowość Równania Filtracji:
Znaczenie równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze, jest równaniem liniowym względem funkcji H. Dla warstw o zwierciadle natężenie przepływu q; wydatek, natężenie (strumienia).
Słownik Normatywy Jakości Wody:
Znaczenie wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich dopuszczalne stężenia, pozwalające na dokonanie oceny przydatności wody do natężenie przepływu q; wydatek, natężenie (strumienia).
Słownik Neutralna Linia Prądu:
Znaczenie prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku natężenie przepływu q; wydatek, natężenie (strumienia).

Czym jest Natężenie przepływu Q znaczenie w Słownik definicje N

  • Dodano:
  • Autor: